Megosztottság

A héten több tüntetést is tartottak Budapesten. A tüntetők szidták Jézust és a keresztény szimbólumokat, azokon keresztül a kereszténységet magát és annak értékeit.

 

Nem árt tudnunk, hogy a kereszténység a Római Birodalmon belül jött létre, annak a kultúráját mentette át a keresztény hitre tért, barbárok alapította új államokba. Kultúránk alapja tehát a kereszténység közvetítette rómaiság. Európát ez a két, egymástól elválaszthatatlan elem hozta létre, ez határozta meg a lényegét, és a lényegéből fakadó minden tulajdonságát.

Az elmondottakból következőleg a magyarság európai nemzetként a keresztény és római hagyományok hordozója, még akkor is, ha valaki személy szerint ateistának vallja magát. A római és keresztény kultúrába ugyanis mindenki belenőtt. Ha akarja, ha nem, azt hordozza.

Ebből következőleg mindenki, aki a kereszténységet támadja, akaratlanul is nemzeti kultúránkat és az európai hagyományokat támadja. Azt a keresztény magyar kultúrát, amely európaiságunktól elválaszthatatlan, és amelyet a magyar nemzet többsége a magáénak érez, elannyira, hogy nélküle nem lenne az, aki. Továbbá azt az Európát, ahová állítólag mindannyian törekszünk.

Nemzeti kultúránkkal és európaiságunkkal tehát szöges ellentétben áll mindenki, aki annak alapját, a kereszténységet támadja. Közöttük, és a hagyományos értékekhez ragaszkodók között mélysége mély árok húzódik. Ezt az árkot nem a konzervatív értékekhez ragaszkodó polgárok ásták, hanem az erőszakos népboldogítók, a „fölvilágosultak”, akikben a hamis elhivatottság tüze lángol. Akik még az ártatlan karácsonyfát is föl akarják gyújtani, és a hagyományos erkölcsi értékeknek is fittyet hányva a szegény gyerekeknek szánt ajándékokat sem restellik ellopni. Amikor árkot ásnak (bár ezzel szeretnek mindenki mást megvádolni), magukat zárják ki a nemzetből és Európából.

Maróth Miklós

Iratkozzon fel hírlevelünkre