Felföldi László: Nekünk, keresztényeknek az a küldetésünk, hogy az embert, a családokat, a közösségeket újjáteremtsük

Az időjárás kegyes volt a Pécsi Egyházmegye szombaton megtartott máriagyűdi gyalogos zarándoklatához. A Pécs és Máriagyűd közötti 22 kilométernyi úton zavartalanul haladt végig a mintegy 600-700 zarándok, köztük lelkipásztorok és világiak, fiatalok és idősek egyaránt – számolt be róla az egyházmegye oldala.

Mint írták, a zarándokok vezetője Felföldi László pécsi megyés püspök volt, aki az idei évben a „Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,13-14) mottóval a krisztusi tanítványság öntudatáért ajánlotta fel a zarándoklatot.

A Pécsi Egyházmegye alapításának ezeréves évfordulójára emlékezve 2009-ben szervezték meg először azt a zarándoklatot, melynek úti célja azóta is minden évben Máriagyűd, Magyarország kiemelt jelentőségű Mária-kegyhelye.

A gyalogos zarándokok reggel hét órakor gyülekeztek Pécs határában – a kerékpáron útra kelő mintegy 30 zarándok fél kilenckor startolt a székesegyháztól -, majd indultak el az 58-as úton Szalánta és Túrony érintésével, két pihenőhelyet tartva a Gyűdi Szent Szűzhöz, Tenkes-hegy Fehér Asszonyához – ahogy a helybéliek nevezik a Szűzanyát -, hogy elébe vigyék szomorúságukat, fájdalmukat vagy épp’ hitüket, reményüket és hálájukat, megköszönve közbenjárását.

A feszület és a zászló mögött haladó zarándokok csendben, imádkozva, vagy útitársaikkal beszélgetve rótták az olykor fárasztó, lehet, hogy fájdalmas, vagy épp örömteli és békét adó kilométereket. A kegyhelyre 14 óra után érkezett meg a menet eleje.

A Pécs és Máriagyűd közötti 22 kilométernyi úton zavartalanul haladt végig a mintegy 600-700 zarándok, köztük lelkipásztorok és világiak, fiatalok és idősek egyaránt. Forrás: Pécsi Egyházmegye

A templom előtti lépcsősor tetején Keresztes Andor, a bazilika plébánosa köszöntötte a főpásztort és a híveket, akik közös imádságban mondtak hálát a megérkezés kegyelmi ajándékaiért. Az ezt követő szentmise elején a kegyhely szabadtéri oltáránál a főpásztor külön köszöntötte a legfiatalabb, 5 esztendős zarándokot, valamint a legidősebb zarándokokat, akik között 85 éven felüliek is voltak.

Adjunk hálát az úton megélt beszélgetésekért, a csöndért, az imákért, az énekekért, az úton mellénk szegődött zarándoktársainkért, a gyermekekért, az idősekért és mindazokért, akikkel együtt járjuk földi életünk útját

– buzdította a résztvevőket a püspök.

Szentbeszédében a főpásztor a közelgő egyházi ünnepekhez kapcsolódóan az Úr Jézus mennybemenetelének üzenetét, a pünkösd adományát és az Egyház megújulásának fontosságát fűzte össze.

Felföldi László pécsi püspök mutatott be misét Máriagyűdön. Forrás: Pécsi Egyházmegye

A pünkösd adományai közül Felföldi László a közös nyelv, vagyis egymás megértésének mai példájaként a kultúra, a szív és a gondolkodásmód rendkívüli gazdagságát emelte ki, melyet a Pécsi Egyházmegye a mindennapjaiban megtapasztal a horvát, német és a magyar ajkú hívek békés egymás mellett és egymással élésének köszönhetően.

Az egyházi közösségek megújulásáról szólva Felföldi László beszédében úgy fogalmazott, láttuk, hogyan omlott össze szemünk előtt a kultúránk, hogyan szűntek meg a társadalmi közösségeink, az a kapcsolati erő, mely egyben tartotta a családokat, fiatalokat és időseket. Nekünk, keresztényeknek az a küldetésünk, hogy az embert, a családokat, a közösségeket újjáteremtsük. Hallgassuk meg egymást és figyeljünk egymásra, hogy újra megszülethessen az az élet, ami most hiányzik a környezetünkből, sorsunkból – figyelmeztetett a püspök.

Bátor és jó szívvel tekintsünk az előttünk álló feladatokra és a mellettünk élő szeretteinkre. Kérjük a Szentlélek közbenjárását, hogy értsük meg egymást, hitvest, gyermeket és testvért, mert közös nyelv nélkül nem lehet az életet megnyerni. Kössünk szövetséget, hogy újra rátaláljunk a kereszténység semmivel nem pótolható üzenetére!

– mondta.

A szentmise és a zarándoklat főpásztori áldással ért véget.

Címlapkép: Felföldi László pécsi püspök. Forrás: Pécsi Egyházmegye

Iratkozzon fel hírlevelünkre