Bese Gergő atya: Szabaduljunk meg az önteltség, a hálátlanság és a közönyösség bűnéből és menjünk Jézussal életünk ismeretlen vidékeire

Évközi ötödik vasárnapon az evangélista beszámol egy átlagos napjáról Jézusnak. Galilea vidékén vagyunk, gyógyít, ördögöt űz, látogatja tanítványainak családját. Egy a hétköznapi emberekkel. Együtt él velük, látja örömeiket, és bánataikat. De a sok munka, közösségi tevékenység mellett szükség van a magányra is.

Kora hajnalban keres egy elhagyatott helyet, hogy imádkozzon. E nélkül nem megy! Jézusnak is szüksége van az imára, hát mi miért akarjuk megspórolni az életünkben? Miért érezzük, hogy nekünk jobban mennek a dolgok imádság nélkül, csak magunkban bízva? Jézus ebben a csendben az Atyával van, tőle kap erőt, útmutatást. Döntéshozatalaiban mindig ide tér vissza. Elvonul, átevez a túlsó partra.

Persze az embereknek több kell belőle, mindig maguk mellett akarják tudni, leginkább a csodák miatt. Minden honnan özönlenek a betegek, és szükségük van a gyógyítóra. De nem erre szól csupán a küldetés, ő nem egy csodadoktor, akinek annyi feladata van, hogy a fizikai egészséget vissza adja, a lelkek feltámadására van szükség. Útra kell kelni, az ismeretlen felé. Ahol még nem ismerik az igaz szót, ahol még nem hallottak a „názáreti csoda férfiról”, ahol szomjazzák az igazságot. A tanítványok értetlenkednek, a biztos otthon kényelméből elindulni Szamária és Judea felé nem volt igazán vonzó perspektíva, de ha a Mester ezt kéri…

Még ebben az evangéliumi szakaszban olvassuk, hogy Péter anyósát is meggyógyítja. Lázas beteg és fekszik, de megérintette őt és a betegség elszállt belőle, majd rögtön szolgált neki. Ez a szolgálat, ami megragadott, hogy az asszony nem hálátlan, felismerte az Isten ajándékát, hogy kapott még egy esélyt, új életet kezdett, de Jézussal.

Hányszor gyógyulunk meg, sikerül kijavítani problémákat, megoldani nehéz helyzeteket, de nem maradunk Jézussal (a megoldás kieszközlőjével), hanem tovább éljük az életünket nélküle.

Szabaduljunk meg az önteltség, a hálátlanság és a közönyösség bűnéből és menjünk Jézussal életünk ismeretlen vidékeire, hogy tanúi legyünk az Örömhír kiteljesedésének.

A címlapkép forrása: Freepik