Veres András megyéspüspök vízkereszt ünnepén: Mindenkinek van betlehemi csillaga

Vízkereszt ünnepén, január 6-án Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztor a szentmise keretében elvégezte a vízszentelés szertartását, és megáldotta azokat a matricákat, amelyeket a hívek házaik, lakásaik ajtajának szemöldökfáján helyezhetnek el.

Hallva a napkeleti bölcsek történetét, joggal vetődhet fel bennünk a kérdés, miért vállalták a hosszú utat, hogy felkeressék a Messiást, hiszen ők nem is voltak a választott nép fiai. Nyitott emberek voltak, akik ismerték a környékbeli népek írásait, várakozásait, s mindezt ők maguk is komolyan vették. Ők is várták egy jobb korszak, egy új korszak érkezését – fogalmazott homíliájában Veres András püspök.

Elég alázat volt bennük ahhoz, hogy elfogadják a zsidó nép írástudóinak a véleményét, mely szerint Betlehemben kellett megszületnie a Messiásnak. A csillag elvezette őket a házhoz, ahol a gyermek Jézust volt. Minden emberben él az Isten utáni vágy. Vannak, akik sokat tesznek azért, hogy utánajárjanak a dolgoknak, az értelem útján szeretnék Istent megismerni. Mindenkinek van betlehemi csillaga

– hangsúlyozta a megyéspüspök, hozzáfűzve, mindnyájan kaptunk meghívást az üdvösségre, éppen ezért Isten gondoskodik arról, hogy legyen valaki, aki betlehemi csillagként elvezet bennünket Istenhez.

Kijelentette: ugyanakkor betlehemi csillaggá is kell válnunk. A hit ajándékával együtt azt a küldetést kaptuk, hogy másoknak utat mutassunk Betlehem felé, Isten felé.

Veres András kiemelte, a szülők különös módon is arra kaptak meghívást, hogy egymásnak, házastársuknak és gyermekeiknek betlehemi csillagként tündököljenek, és a hit útján vezessék őket.

Egyházunk szenteket állít elénk, akik betlehemi csillagokként ragyognak az istenkereső emberek számára.Isten minden embert üdvözíteni akar. A csillag napkeleti feltűnése egyértelmű jele annak, hogy Isten nemcsak a választott nép fiainak küldte a Megváltót, a Messiást, hanem minden nép számára. A Messiás az, aki bennünket Isten egyre mélyebb megismerésére és szeretetére el tud vezetni.

– fogalmazott a megyéspüspök, majd Izajás próféta szavait idézve azt mondta:

 „Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad” (Iz 60,1–2). Ebben az örömben élünk ezekben a napokban.

– idézte, hozzátéve, örülünk, hogy felragyogott fölöttünk Isten szeretete, Isten világossága, és ebben a világosságban élve szeretnénk másokat is elvezetni Isten megismerésére.

Emlékeztetett, Jézus azt mondta Fülöp apostolnak: „Aki engem látott, az Atyát is látta” (Jn 14,9). Ha a betlehemi Gyermekkel találkozunk, akkor elérkeztünk Istenhez.

A napkeleti bölcsek engedelmesen követték a csillagot, követték a Jeruzsálemben kapott útmutatást, és elértek a célhoz, a Gyermekhez. Tegyük fel magunknak a kérdést: vajon mi is képesek vagyunk Isten üzenetét maradéktalanul befogadni? Készek vagyunk egész valóságában az evangélium szerint élni? Imádkozzunk azért, hogy betlehemi csillaggá tudjunk válni, és testvéreinket el tudjuk vezetni a betlehemi Gyermekhez 

– buzdított szentbeszédében Veres András.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotók: Ábrahám Kitti

Iratkozzon fel hírlevelünkre