Bese Gergő atya: Figyeljünk Jézusra, a mi Mesterünkre, hogy szavaink és cselekedeteink összhangban legyenek!

A mai evangéliumban Jézus számon kéri a farizeusokon, írástudókon a törvények betartását, megélését. Hiszen számtalan terhet raktak a hívők nyakába, ő maguk azonban kibújtak alóla.

Amit mondok, azt éljem is! Ebben Krisztus az élen jár. Nem csak beszél arról, amit tanít, hanem meg is éli azt. Nekünk is tanúságtevő keresztényeknek kell lennünk. Meg kell élnünk a hétköznapok valóságában, amiről a szentmisében hallunk, amiről hittan órán beszélünk, ami vallásos kötelességeink. Nem elég sopánkodni a szegények nyomorán, lehetőségeimhez mérten enyhítenem kell a szükségeiket. Nem elég panaszkodni a családok rossz morális helyzete miatt tenni is kell a változásért: imádságban, böjtben, jó példát adva.

De Jézus tovább megy, kihangsúlyozza a közösség egységét, még pedig abban, hogy „mindnyájan testvérek vagytok”. Ez nem a vérszerinti köteléket akarja jelenteni, hanem annál többet, egységben kell lenni: egymással és az Atyával. Csak így tudjuk megvalósítani igazán a szeretet parancsolatát.

Ha nem tudunk egy irányba tekinteni, ha nem tudunk megfogalmazni közös minimumokat, akkor szétesünk, mindenki megy a saját feje után. Persze lesznek olyanok, akik ezt a zavaros helyzetet szeretik, mert abban a legjobb halászni. Összegyűjtik a keresőket, a tévelygőket és megosztottságot, egymás fölé rendeltséget hoznak létre, melynek csúcsán azok állnak, akik képmutatók, hamisak.

Az ilyen társadalmakból kikopik a szolidaritás, az öröm és fájdalom megosztása, a testvériség érzése és csak a magány, az önzőség marad.

Vegyük észre, hogy a számtalan hamis tanító, hamis próféta igyekszik eltakarni szemünk elől az egyetlen Mestert, Krisztust. Ő az Isten Báránya, Ő a Feltámadott, Ő az Üdvözítő és senki más. Ha ő a Mester, akkor mi a Tanítványok vagyunk, rajta keresztül felismerjük önmagunkat, megtanulunk engedelmeskedni neki, persze az Ő példamutatását követve.

Miután életre váltottuk Jézus szavait szükséges, hogy szintet lépjünk, és a szeretetet a szolgálattal egészítsük ki.

Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája

Nem eshetünk abba a hibába, hogy mások elé soroljuk magunkat, hogy előkelőbbnek gondoljuk magunkat a másiknál, mert

Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.

Ismerjük fel Jézus tanításán keresztül, hogy Isten a mi Mennyei Atyánk, mi, egymásnak pedig a testvérei vagyunk. Figyeljünk Jézusra, a mi Mesterünkre, hogy szavaink és cselekedeteink összhangban legyenek!

A címlapkép forrása: Pixabay

Iratkozzon fel hírlevelünkre