Bese Gergő atya: Pünkösdvasárnapi gondolatok

Pünkösd az Egyház születésnapja, a Lélek kiáradásának ünnepe. Jézus feltámadása után több alkalommal is ígéretet tesz, hogy nem hagyja magára tanítványait, és elküldi a Vígasztalót. Népünk különleges módon ünnepli ezt a nagy találkozást, Csíksomlyón.

Talán egy nemzet sem várja a Lélek érkezését szebben és méltóbban, mint a magyarság, akik 446 éve összegyűlnek a Hármas Halom oltárnál, és hálát adnak őseik bátorságáért, akik nem engedtek a hitükből. Megőrizték azt, és tovább is adták. A szombati napon összesereglett több százezer hívő azt mutatja, sikeres volt a megőrzés és a továbbadás.

A szentmise szónoka Urbán Erik atya, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa nagyívű és komoly üzeneteket hordozó beszédében minden korosztályhoz és társadalmi rangú emberhez szólt. A mai napon más tollával ékeskedve szeretnék kiemelni fontosabbnál fontosabb mondatokat, melyek kiváló útravalóként szolgálhatnak az előttünk álló, küzdelmes jövőhöz.

1.Krisztus nélkül nincs béke!

„Mélyüljünk el abban a tudatban, hogy a szentségek táplálnak és gyógyítanak bennünket. Egyházában, a köztünk élő Krisztus hiteles és radikális követése nélkül ne is gondoljunk arra, hogy lehetőségünk nyílhat a körülöttünk észlelhető, sőt, fájdalmasan tapasztalható békétlenség felszámolására. Tehetünk ilyen-olyan okosnak látszó vagy hasznosnak ítélt lépéseket, de az eucharisztikus jelenlétben mindannyiunkat erősítő Jézus Krisztus nélkül bizony nem lesz merszünk a mai »nagyhatalmak« elé állni, hogy békességet szerezzünk mindannyiunk szívébe, és ezzel egyidejűleg a fizikai világba.”

2. Megbízható alapra kell építeni értékrendszerünket!

„Az életben való eligazodáshoz, ahogy a magyar nyelvünk mondja, az életben való boldoguláshoz szükségünk van egyfajta keretre, szabályzatra, és a ferences jubileumnál maradva, regulára.”

3. Fogyasztói társadalom más szemmel

„Szolgálni és nem uralkodni, termelni és nem csupán fogyasztani, adni és nem elvárni, csodálni és nem kizsákmányolni, óvni és nem tönkre tenni.”

4. 10 alapérték, pillér
  1. Különbséget tenni kívánság és sóvárgás között → bölcsesség
  2. Értékelni azokat, akik másokért tesznek → megbecsülés
  3. Másoknak adott idő → türelem
  4. Föld és az Élet védelme → tudatosság
  5. Ember tisztelete, megbocsátás, bocsánatkérés → emberség
  6. Barátság, tisztelet, figyelmesség → testvériség
  7. Fegyvertelen próféták → béke
  8. Férfi és nő együttese → család
  9. Közösség, közös nyelv, ezer éves értékek, kultúra → nemzet
  10. Sziklára épült közösség, mindenkinek van benne helye → egyház
5. Megszámláltattunk, kevesebbnek találtattunk

„Kölcsey szavaival élve: „Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki.”

+1. Nem a méretetek tesz győztessé vagy vesztessé. Legyetek a legjobbak, bármik is vagytok.”

„Mindenkinek tenni kell a maga részét, a maga helyén, a régiek ezt így mondták: „Ha mindenki a portája előtt takarít, az egész utca tiszta lesz!” Ne mondja, és nem mondhatja egyikünk sem, hogy kicsi vagy kevés vagyok. Martin Luther King szavaival élve: „Ha nem lehetsz fenyő a hegygerincen, légy bokor a völgyben, de légy a legjobb kis bokor a kis patak partján. Legyetek bokrok, ha nem lehettek fák. Ha nem lehettek főutak, legyetek ösvények. Ha nem lehettek Nap, legyetek csillagok.”

A címlapképet készítette: Szennyes Krisztián/Vasarnap.hu

Iratkozzon fel hírlevelünkre