Az 500 éve kalocsa-bácsi érsekké kinevezett Tomori Pálra emlékeztek Kalocsán

A mohácsi csata hős vezérét, Tomori Pált 1523. február 4-én, 500 éve nevezte ki kalocsa-bácsi érsekké VI. Hadrián pápa. A neves érsek emlékére ünnepséget és ünnepi szentmisét tartottak Kalocsán a pontos évfordulón.

A megemlékezés a kalocsai főszékesegyház melletti Tomori-szobornál kezdődött, ahol az ünnepség részeként elhelyezték a megemlékezés koszorúit, virágait. Az ünneplők ezután vonultak be a templomba ünnepi szentmisére. A menetben ott voltak a főegyházmegye fenntartásában működő Tomori Pál Gimnázium és Technikum kadétjai is.

Az ünnepi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Tomori utóda celebrálta.

A főpásztor szentbeszédét a múlt század egyik nagy pszichológusának, Erik Eriksonnak gondolatával kezdte: „A mai ember identitásválságban él.” Naponta tapasztaljuk, hogy az emberek előtt a létkérdések elhomályosulnak, a lényeges miértekre nem keresik a választ. A mai evangélium eligazítást ad ebben a nehéz helyzetben. Jézus kijelentő módban mondja meg követőinek, hogy milyennek kell lenniük.

Ti vagytok a föld sója. A só életfontosságú. A keresztény ókorban úgy tartották, hogy a keresztények olyanok a világban, mint a lélek a testben. Ez a keresztény küldetés. Tomori Pál, a középkor utolsó nagy kalocsai érseke ebben is példa volt. Ahogy Kölcsey halálakor Wesselényi azt mondta Kölcseyről, hogy: „nem közénk való volt”, úgy el lehet mondani ezt Tomoriról is. Lényegesen kimagaslott kora vezetői közül. Szekfű Gyula így írt róla:

„Nem kell arcpirulással gondolni arra az időre, a mohácsi csata idejére, s ez Tomori Pálnak köszönhető.”

Volt valaki, aki önmagát nem kímélve, hazájáért, Krisztus vallásáért, hitéért mindent megtett. Bábel Balázs rámutatott, hogy a só konzervál, tartósít. Mára a konzervatív szó pejoratív tulajdonság lett, pedig nem más, mint értékőrzés. Tomori értéket akart őrizni. Ennek lehetősége azonban a mohácsi csata után elpusztult mintegy kétszáz évre: a környéken kő kövön nem maradt. A kereszténység megtartja az értékeket, ez is a különleges küldetése – hangsúlyozta a főpásztor.

Az érsek beszélt arról, hogy Tomori Pál a katonaélet után ferences szerzetesként élte az életét. Ám Hadrián pápa kiszólította innen a magyarok kérésére. Nem az egyházi méltóság miatt, hanem hogy legyen védelmezője az ország déli részének lelkileg és fizikailag egyaránt.

A középkor utolsó nagy érsekeként ötszáz évvel ezelőtt Kalocsán misézett, majd elindult a csatába.

Bátán, a Szent Vér-kegyhelyen misézett utoljára, de már azzal a tudattal, hogy bizonyára meg fog halni. De nem csüggedt el, hiszen ismerte a történelem urát. A Szentírás feladatot ad: „Emlékezzetek meg elöljáróitokról! Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!” – fejezte be beszédét a főpap.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Címlapkép: Koprivanacz Kristóf/ Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Iratkozzon fel hírlevelünkre