Bese Gergő atya: Megkezdődött Medugorjéban a 33. Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál

Augusztus 1-jén kezdetét vette Medugorjéban a 33. Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál. A rekkenő hőség és a gazdasági nehézségek sem akadályozták meg zarándokok tízezreit, hogy ellátogassanak a Béke Királynőjéhez.

A nyitó misét Barcelóna bíboros érseke Joan Josep Omella, a Spanyol Püspöki Kar elnöke mutatta be. A fesztivál nyitányaként felvonultak a résztvevő országok zászlajai és egyenként köszöntötték is a nemzetek képviselőit. Ezt követően

Aldo Cavalli érsek felolvasta Ferenc pápa üzenetét. A Szentatya kiemelte, hogy lélekben a fiatalokkal van a lelkigyakorlat alatt és kéri az ifjúság imáját érte, aki beteg.

Majd az idei találkozó mottójáról elmélkedett: „Tanuljatok tőlem és békére találtok”. Jézus mindenkinek szól, akik fáradtak, terheket hordoznak, mert tudja milyen nehéz tud lenni az élet. Számtalan dolog megterheli a szívünket: a csalódások, a múlt sebei, a terhek, amelyeket hordozunk, az igazságtalanságok, melyeket el kell viselnünk, számtalan bizonytalanság és baj. De mindezekkel szemben ott van Jézus, aki meghív egy új életre: „Jöjjetek hozzám és tanuljatok tőlem”. Éberséget is vár tőlünk az Úr, mert nem mindegy milyen irányba indulunk, mert sok olyan megtévesztő kínálat van, melyek jobb jövőt ígérnek, azonban a végén magányossá tesznek bennünket. Nyitott szívvel kell mennünk Jézushoz, felvéve igánkat és tanulni tőle.

Az „iga”, amelyről Krisztus beszél, a szeretet törvénye, az a parancsolat, amelyet tanítványainak adott: úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket (Jn 15,12).

Mert a legjobb gyógyszer az emberi sebekre az az élet, amelynek a testvéri szeretet az alapja, és ez a szeretet az Isten szeretetéből fakad. Az Úr nem rak olyan terhet másokra, amelyet Ő maga nem hordoz, Ő maga is szegénnyé és alázatossá lett. Ahhoz, hogy megtaláljuk őt nyitott fülre van szükségünk és kellő bátorságnak is lennie kell. Mária ebben a közeledésünkben akar segítőtársunk lenni. Ő, aki ismeri Fiát, segíteni fog nektek, hogy kövessétek Őt az Atyaistennel való kapcsolatában, a felebarátaitokkal való együttérzésben és annak tudatosításában, amire meg vagytok hívva, hogy Isten gyermekei vagytok. Ebben a pillanatban, a nyár közepén, az Úr hív benneteket, hogy induljatok el vele megpihenni a létező legkülönlegesebb helyre, ez pedig a ti saját szívetek – fogalmazott a Szentatya.

A bíboros szentbeszédében – mely igazi mediterrán virtusú volt – hálát adott a jelenlétért. Úgy fogalmazott, Mária Földjéről érkezett, ahogyan 1992-es apostoli látogatásának végén, Szent II. János Pál pápa Spanyolországot nevezte.

Mária különleges helyet foglal el a spanyolok életében. Maga a bíboros egy aragóniai kisvárosból, Cretasból származik, mely közel található a híres Mária kegyhelyhez, Zaragózához. A hagyomány úgy tartja, hogy Kr. u.. 40. január 2-án Szent Jakab apostol az Ebro partján, a mai Zaragoza területén, mélyen magába szállva kért és várt tanácsot a Mindenhatótól. Ekkor egy alabástromoszlopon megjelent neki Isten Anyja és azt mondta: Ezen a helyen lesz az én házam, és ez az oszlop lesz annak a templomnak az oltára, amelyet te itt fel fogsz építeni. Mária megígérte, hogy ha elkészül a templom, cserébe ő (Mária) oltalmazni fogja egész Hispániát és az akkor még csak 16 éves Zaragoza városát. Szűz Mária egy fából faragott szobrot is magával hozott, amely őt és a gyermek Jézust ábrázolja a jáspis oszlop tetején. A Biblia tanúsága szerint Mária ebben az időszakban Jeruzsálemben élt. Az eset bizonyíthatóan Mária elszenderedése, azaz mennybevétele előtt történt, így a jelenés bilokáció volt. Jakab hozzáfogott a templom felépítéséhez.

Egy évvel a jelenés után – amely az első Mária-jelenés volt –, állt a kápolna, benne az alabástromoszloppal. Ez volt a történelem első temploma, amelyet Szűz Mária tiszteletére emeltek.

A felszentelés után Jakab visszatért Jeruzsálembe és 44-ben a kereszténység első apostol-vértanúja lett, aki a hitéért halt mártírhalált.

Mi mindent megtesz Mária, hogy találkozzunk fiával és vele! – fogalmazott a bíboros, majd folytatta: Mindannyian tegyük fel a kérdést. Mit keresünk itt? Talán barátaid, rokonaid hívtak? De nincsenek véletlenek, Jézus hívott, hogy csodálatos lelkigyakorlatot tölt el vele. Ismerjük fel, hogy életünk értékes, érdemes megélni, harcolni érte a Sátánnal szemben, aki folyamatos támadásokat intéz ellenünk, különböző igák vállunkra tételével: imázs, presztízs, hatalom, pénz, közösségi platformok, pornográfia stb….

Kezdjük el a hetet az imádsággal, a szentgyónás elvégzésével, böjtöléssel és az eucharisztiával. Bízzunk Istenben, nincs olyan iga, amiben ne segítene. Emeljük fel a szeretet és öröm zászlajait és győzzük le a félelmet.

A hétköznapi életünket otthon hagytuk, hogy Máriával együtt hirdessük az Örömhírt. Jézusnak is szüksége volt elvonulásra, hogy még szorosabban találkozzon az Atyával.

Erre az elkövetkező napokban nektek is lesz lehetőségetek. Használjátok ki az időt, tanuljatok meg imádkozni és éljétek a szeretetet. A szeretet legszebb megnyilvánulása a kereszthalál és az eucharisztia. Az Úr képes volt értünk adni az életét, hogy megsemmisítse a halált. Ezt a szeretet kell elvinned a világba: hangoddal, cselekedeteiddel, mosolyoddal.

A gondviselő Isten a csodálatos kenyér és hal szaporításban gyermekeivé fogad bennünket, és táplál, gondoskodik rólunk. Az eucharisztia nem a kiváltságosok ajándéka, az az elesettek, bűnösök tápláléka. Nem lehetünk eucharisztia nélkül, mert a missziós küldetésünkhöz elengedhetetlen. VI. Pál pápa úgy fogalmazott: az Egyház azért létezik, hogy evangelizáljon. II. János Pál pápa új evangelizálásról beszél, Ferenc pápa pedig erőteljesen buzdít, hogy lépjünk az evangelizáció útjára. XVI. Benedek pápa az evangelizáció forrásának az eucharisztiát nevezi.

A fiatalok találkozóján ajándékként ne földi kincseket adjunk Jézusnak, hanem az egész lényedet.

A szentmise végén a ferencesek nevében Marinko Sakota atya köszönte meg a bíboros tanítását, és a 480 pap szolgálatát. Az áldást követően szentségimásdással zárult a találkozó nyitó napja.

A címlapképen zarándokok imádkoznak a templom előtt álló Mária-szobornál a boszniai Medjugorjéban 2021. június 25-én, a medjugorjei Szűz Mária-jelenések kezdete 40. évfordulóján. Forrás: MTI/EPA/Fehim Demir

Iratkozzon fel hírlevelünkre