Miért lehet példakép Keresztelő Szent János azoknak, akiknek van bátorságuk nemet mondani?

A társadalomban ma általános válság van, mely a kereszténységet fel akarja számolni. Plinio Corrêa de Oliveira katolikus gondolkodó ezt az egyetemes válságot Lázadásnak nevezte (nagy L betűvel). Úgy vélte, hogy ennek a Lázadásnak két mozgatórugója van, mégpedig a kevélység és a bujaság. Az alábbi észrevételek megmutatják, hogy Keresztelő Szent János hogyan mutat példát azoknak, akik ma szeretnének ellenállni ennek a Lázadásnak, különös tekintettel az említett két főbűn elleni küzdelemre.

Ahogy Keresztelő Szent János a büszkeség hegyeinek elhordását és a tisztátalanság völgyeinek feltöltését hirdette, az minta lehet azoknak, akik nemet mondanak a kereszténység elleni jelenkori Lázadásra.[1]

Keresztelő Szent János akkoriban meg merte mondani Heródes királynak, amit ma senki sem mer megmondani a lázadóknak, vagyis hogy: „Nem törvényes, amit teszel. Nem szabad megtenned!”

Szemébe mondta Heródesnek: nem törvényes, hogy testvére feleségét ágyasává teszi, mert ezzel házasságtörést követ el. Keresztelő Szent János ezért a fejével fizetett.

A szent a bűnbánat mintaképe is volt. Louis-Claude Fillion atya kifejti, hogy Keresztelő Szent János Krisztus befogadására hívta a lelkeket a hegyek és dombok elhordásával, ami a kevélység leküzdését szimbolizálja, valamint a völgyek feltöltésével, ami a tisztátalanság megszüntetését jelenti. Ezáltal Keresztelő Szent Jánosnak az volt a szerepe, hogy felszámolja azt a két súlyos vétséget, melyek a kereszténység elleni Lázadás okozói.

Ő, aki harcba szállt a kevélység és a tisztátalanság ellen, egyben a rettenthetetlen bátorság példaképe is volt. Nem félt a lefejezéstől sem, amit végül el kellett szenvednie.

Vajon kudarcot vallott-e a küldetése, merthogy végül is megölték?

Szent Ágoston erre a kérdésre válaszolva elképzeli azt a döbbenetes jelenetet, amelyben Keresztelő Szent János fejét Heródeshez viszik. A zsarnok a csukott szemekbe néz, de soha egyetlen emberi tekintet sem hatolt be olyan áthatóan Heródes szemébe, mint amilyen e csukott és halott szemből sugárzott.

Ez az ember legyőzte a tisztátalanságot, és harcolt a büszkeség ellen. A gonoszok szemébe mondta az igazságot és elvágta gonoszságuk útját. Ez a próféta-szent valóban méltó volt arra, hogy a mi Krisztus Urunk előhírnöke legyen.

Imádkozzunk Keresztelő Szent Jánoshoz, segítségét kérve a kevélységgel és a tisztátalansággal szemben, melyek a kereszténység elleni Lázadás legfőbb mozgatórugói. Kérjük az ő bátorságát a magunk számára, hogy mindenkinek kimondjuk a teljes igazságot a körülményektől függetlenül, bármikor, bárhol, bárkinek.

 

Plinio Corrêa de Oliveira 

Fordította: Nagy Zoltán

 

Az eredeti írás forrása: tfp.org

A cikket a tfp.org írásos engedélyével közöltük.

[1] Lásd Plinio Corrêa de Oliveira: Revolution and Counter-Revolution. A szerző elemzi azt a protestantizmussal kezdődő történelmi folyamatot, amely támadja és megpróbálja megsemmisíteni a kereszténységet.

Iratkozzon fel hírlevelünkre