Szikora József: Hűségért halál

Október hatodika nemzeti gyásznapunk. Méltatlan lenne a tizenhárom aradi vértanú, a Pesten kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnök emlékéhez, ha csip-csup hétköznapi bajainkkal bíbelődnénk a gyásznapon. Mindazonáltal oktalanság kihagyni mai életünk hétköznapjaiból az ő hősies életük és hősies haláluk tanulságait.
 
Ahogy Egyházunkban a vértanúk vére a kereszténység magvetése, úgy a nemzet vértanúinak vére nemzetünk, magyarságunk számára magvetés. S bizton hihetjük, hogy a hittel, hűséggel élt, és hittel, hűséggel odaadott élet kincs és példa valamennyi nemzet, minden ember számára.
 
Az aradi tizenhárom főbenjáró bűne éppen a hűség! Volt köztünk származását tekintve magyar, osztrák, német, szerb és horvát. Közös bennük, hogy valamennyien fölesküdtek a magyar alkotmányra, ezért küzdöttek, ezért harcoltak, s ezért kellett meghalniuk. Hűségük gyökere nem pusztán ez az eskü, hanem keresztény hitük által a hűség urához, a Személyes Hűséghez való ragaszkodás. A halába menők közt két legényember volt, a többiek búcsúlevelet írtak hitvesükhöz. Szerelem és ima mindegyiküknél együtt van ez utolsó mondatokban:
 
“Ölellek és szorítalak ezen az utolsó percenetig érted dobogó szerelmetes szívemhez. … Isten veled!”
“Isten jutalmazd meg őt irántam tanúsított szerelméért. Isten legszentebb, legszebb áldása rád, szeretett drága szép, angyali jóságú, erényes lánykám.”
“Köszönet hű szerelmedért, mindenért, amit értem tettél. Remélem, hogy egy halni induló imájának és áldásának különleges ereje van.
Mindenség ura! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen, és mint férfiú állhassam ki. … Oltalmazd meg Mindenható az én szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől!”
“Bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked; csókollak… Isten veled.”
 
E gyásznapon, de nemcsak ma, hanem mindannyiszor, amikor hűségünk próbára tétetik, csaljanak könnyet a szemükbe, egyszersmind acélozzák szívünket és elménket e mondatok. Ha hitvesi szerelmünk belülről szakadozna; lássuk, az ő szerelmük miként állt ellen a külső erőszaknak. Ha hamis szólamok töltenék be szívünket Himnuszunk helyett, lássuk az ő holtig tartó hűségüket.
 
S lássuk, hogy ma is vannak, akik várárokba lőnék a hűséget, kötéllel fojtanák a hitvesi szerelmet. Mai haynauink magyarok ellen kampányolnak épp azon a földön, ahol az aradi vértanúk életüket adták a hazáért. Mai haynauink szerelemirtásra sajátítják ki az eredetileg valóban mindenkinek szóló meséket.
 
Az akkori Haynau gazdájával kiegyeztek bölcsnek tartott eleink. Másfél század távlatából a kiegyezés előnyei elenyészőnek tűnnek ahhoz a tragédiához képest, ami épp az idén száz éve érte a nemzetet. Aradi vértanúink emléke arra is intsen bennünket, hogy haynaukkal és haynau-gazdákkal nem szerencsés kiegyezni. Nem volt szerencsés akkor, és nem lenne az ma sem.
 
Szikora József
A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége elnökének gondolatait hozzájárulásával szemléztük.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!