A keresztény egység nem kétség

1996 szeptember 14-én különböző keresztény felekezetek híveiből álló zarándokok gyűltek össze, hogy ökumenikus istentiszteleteken vegyenek részt. A világ legkülönfélébb pontjairól érkezett latin és ortodox egyházi vezetők (köztük III. Shenouda Kopt pápa) előadásokat tartottak, eszmecseréket folytattak, ünnepi hangversenyeken találkoztak egymással. A kezdeményező pannonhalmi bencés főapátság az eseménnyel a keresztény egység újrateremtésének ügyét kívánta előmozdítani.

A felekezetközi találkozó minden egyházi közösségben pozitív nyomot hagyott – ami nem csoda, hiszen lényegét Jézus kívánsága adja, miszerint mindazok, akik követni akarják őt, egységben legyenek. Ennek az egységnek azonban túl kell mutatnia emberi szervezkedéseinken; a „világ proletárjai egyesüljetek” és a „minél különbözőbbek vagyunk, annál színesebb a világ” kaptafájára fabrikált szlogenek soha nem lesznek képesek minden embert egy zászló alá hívni.

Milyen egységre gondol akkor a Mester? „Ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned – úgy legyenek ők is bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem” (Jn 17,21).

Vagyis Jézus a tanítványai közötti egységet egyértelműen akkor látja megvalósíthatónak, ha a tanítványság az adott személy szintjén az isteni közösségbe tagozódik.

Mindazok, akik külön-külön Istenbe gyökereztették az életüket, egyszer csak észreveszik: egymáshoz is közelebb kerültek. A közöttük létrejövő egység mindaddig töredezésmentes, amíg a személyes életüket Isten jelenlétéből forrásoztatják.

A keresztény egység napja kiváló lehetőséget nyújt számunkra, hogy elgondolkozzunk rajta: vajon a történelem során hány és hány alkalommal hiányzott Isten az egységkeresésből – és foglalta el a helyét az önérzet és az indításféltés?

Törekedjünk tehát az egységre, amennyire csak tudunk – természetesen nem elfeledve, hogy a teljesen valóságos, végső egységet egyedül a Szentlélek adhatja majd meg.

Gável András

További olvasásra ajánlott írásunk:

Krisztus szétszakadt ruháját még összefércelhetik az egyházak

Forrás: mti

A kiemelt képünk forrása: MTI/Mónus Márton.

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre