Az emodzsik értelmezési problémája

Hétköznapjainkban – sőt, egyre inkább a munkánk során is – számos helyzetben használunk hangulatjeleket, úgynevezett emodzsikat. A „legelvetemültebbek" kizárólag emodzsikkal is képesek értelmesen kommunikálni... De biztos, hogy ugyanazt értjük minden hangulatjel alatt?

Az emodzsik a weboldalakon és elektronikus üzenetküldésben használt piktogramok és hangulatjelek. A mintegy ezer szabványosított karakter érzelmek, tárgyak, helyek, állatok, időjárási viszonyok színes képi megjelenítését teszi lehetővé. Az eredetileg japán jelek nemzetközi népszerűségét az iOS- és Android-támogatás tette lehetővé. Az emodzsi a piktogram japán megfelelője: e (kép) + modzsi (karakter). Az emotikon (hangulatjel), emóció kifejezések és az emodzsi hasonló hangzása véletlen egybeesés.

Emodzsik világa (Kép: freepik.com)

Csak kevesen tudják, hogy emodzsit nem kreálhat csak úgy akárki; egy konzorcium dönti el, milyen hangulatjeleket adhatunk hozzá a meglévő repertoárhoz. Annak ellenére, hogy a platformok egyre inkább összehangolják az emojik megjelenítését, még mindig nagy különbségek fedezhetők fel a különböző alkalmazások között. A probléma az, hogy az egyes üzenetküldő applikációk és közösségi platformok azonos karakterek begépelése esetén más-más emojikat jelenítenek meg.

A való életben a metakommunikatív jelzések a teljes beszélgetés mintegy kétharmadát teszik ki, vagyis nagyságrendileg kétszer olyan fontos, hogy valaki hogyan mond valamit, mint az, hogy mit mond. Az élő beszélgetésben elsősorban nem is információkat, hanem érzelmeket és hangulatokat osztunk meg egymással. Ennek során pedig nagyon fontos, hogy jól értsük a másikat: hanglejtéséből, gesztusaiból és arckifejezéséből pontosan lássuk, halljuk, hogy milyen érzelmi állapotban van. Ezért is használunk egyre gyakrabban emodzsikat az online beszélgetéseinkben. De vajon mennyire ismerjük az emodzsik jelentését?

A legelső probléma már ott jelentkezik, hogy ha az egyik fél iPhone-t, a másik Google applikációt használ, mivel különbözőek a rendelkezésre álló jelek. Ráadásul egy amerikai kutatásban kimutatták, hogy az egyes emodzsikat sok esetben még akkor is nagyon különbözően értelmezzük, ha fizikailag ugyanazt a képet látjuk. A kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek negyede még abban sem tudott megegyezni egy-egy hangulatjelnél, hogy az pozitív vagy negatív jelentéssel bír. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a hangulatjelek féleértelmezése miatt egyre több bírósági perre kerül sor… A hangulatjelek eltérő megjelenésének elsősorban a szexuális zaklatási ügyeknél van egyre nagyobb jelentősége. A különböző platformokon megadott ugyanolyan karakterek akár szexuális töltetű hangulatjelekké alakulhatnak eltérő felületeken.

A baloldali a leginkább megosztóbb, a jobboldali a legegyértelműbb emodzsi a világon. (Kép: divany.hu)

Szakértők szerint az emodzsik használata során kialakult értelmezési problémákat a következőkkel lehet csökkenteni:

1. egységesíteni kell a Google és az iPhone emodzsi bázisát,
2. létre kell hozni egy mindenki által elfogadott jelentéstáblázatot az egységestett emodzsikhoz,
3. ezt pedig az iskolákban oktatni kell az egész világon.

Ne felejtsük el! Az online kommunikációban minden tevékenységnek következménye van, ezért fontos, hogy írásunk mellé használjunk egyértelmű, mindenki számára ugyanazt jelentő emodzsikat érzelmeink és hangulataink kifejezésére. A különböző módon értelmezett emodzsik és az abból fakadó értelmezési eltérések konfliktushoz vezethetnek.

Fecske Gábor László