Szent Pál is a kitartásra biztat

A népek apostola, Szent Pál a leveleiben számos ékkövét örökítette meg hitünk alapjainak, reményünk forrásának. Ezekből válogatva néhányat kitartást, erőt kívánunk erre a rendkívüli nagyheti időszakra!

  1. Most ugyan tükör által, homályosan látunk, akkor pedig majd színről színre. (1Kor 13, 12)
  2. Az Isten szerint való szomorúság állhatatos megtérést szerez az üdvösségre; a világ szomorúsága azonban halált szerez. (2Kor 7,10)
  3. Ne fáradjunk bele a jótettekbe, mert ha el nem lankadunk, annak idején majd aratni is fogunk. (Ef 6,9)
  4. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. (Fil 4,13)
  5. Vigasztaljátok tehát egymást, és legyetek egymás épülésére, mint ahogy meg is teszitek. (1Tessz 5,11)
  6. Az Úr azonban hűséges: ő megerősít titeket, és megóv a gonosztól. (2Tessz 3,3)
  7. Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét. (2Tim 1,7)
  8. Minden istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igazságosság oktatására, hogy Isten embere tökéletes és minden jótettre kész legyen. (2Tim 16-17)
  9. Talán éppen azért távozott el tőled egy időre, hogy visszakapd őt mindörökre. (Filem 15)
  10. Mivel ő maga is elszenvedte a kísértést, segítségükre tud lenni azoknak, akik kísértést szenvednek. (Zsid 2,18)

 

+1 Mivel tehát elnyertük a megigazulást a hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Őáltala megnyílt számunkra az út a hit által a kegyelemhez, amelyben kitartunk, és dicsekszünk Isten dicsőségének reménysége alapján. Sőt, dicsekszünk még a szorongatásokban is, tudva, hogy a szorongatás türelmet eredményez, a türelem kipróbáltságot, a kipróbáltság reményt, a remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. (Róm 5,1-5)

 

Kiemelt képünk forrása: pixabay.com