Légtüneménytan – Betlehemi hercegecske

Költészet, szépség, régiség, evangéliumi tisztaság, egyszerűség szólal meg az ősi magyar népdalainkban, népénekeinkben. Ezekből nyújtunk ma át egy bő csokrot, jelezve gyűjtési helyeiket, némelyiket több feldolgozásban is közreadjuk.

Mostan kinyílt egy szép rózsavirág (Horváth Kata)

Pereg, Pest-Pilis-Solt-Kiskun

Kátai Zoltán   |   WindSingers  |   Csík Zenekar  |   Mirna együttes  |   Malek Andi Soulistic 

Mostan kinyílt egy szép rózsavirág,
Akit régen várt az egész világ.
Betlehembe kibimbózott zöld ág,
Királyi nemből nagy méltóság.

De nem talált szállást a városba,
Maradása volt egy istállóba­.
Ottan fekszik egy hideg jászolyba­,
Bétakarva pólácskába.

Üdvözlégy Jézusunk, kis királyunk,
Akit szegénységben itt találunk!
Vedd kedvesen a mi ajándékunk,
Légy mindenkor mi oltalmunk!

 

Mikor Máriához az Isten angyala (Juhász Réka)

Istensegíts (Halásztelek), Moldva

Bognár Szilvi

Mikor Máriához az Isten angyala
Názáret városba az égből leszálla,
ékes köszöntéssel a Szűzhöz így szóla,
a nagy Úristennek tanácsát megmondja:
Téged az Úristen leginkább szeretett,
sok nemzetek közül magának engedett,
kilenc angyali kar koronát készített,
hogy megkoronázza azzal a fejedet.
Idvezlégy te kegyes Isten szép leánya,
Jessétől származott Ádámnak unokája,
az Éva asszonynak legtisztább rajzata,
Áron nemzetének megújult virága!
Világosítsa meg az Úr az én házamat,
ragyogó fáklyákkal rakja udvaromat,
fényes hajnal után hozza fel Napomat,
hogy én is láthassam az én Megváltómat.

 

Elindult Szent József Szent Szűz Máriával (Gorzó Boglárka)

Pereg, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Elindult Szent József Szent Szűz Máriával,
Elindult Szent József Szent Szűz Máriával.

Szállást kéregetni, szállást nem adának,
Szállást nem adának, csak a szép Szűz Máriának.

Elrendelték őket messze egy városba,
Messze egy városba, Betlehemnek pusztájába.

Ott született Jézus, barmok jászolába’,
Barmok jászolába, lágy széna volt a dunyhája.

Ne féljetek hű pásztorok, hű pásztorok,
Mennyből jöttünk tihozzátok, tihozzátok.

Fáradtságot nem sajnáljuk, nem sajnáljuk,
Csak Úr Jézust megláthassuk, megláthassuk.

Egy gyönyörű leány de nagyon sírdogál,
arany párta fején, karkötő, aranyszál,

szüzesség rózsája kinyílt a pólyába’,
mennyország királya fekszik a jászolba’.

 

Megjövendölve volt régen (Zengő együttes)

Pereg-Kiskunlacháza, Pereg, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Palya Bea

Megjövendölve volt régen,
fel is tündöklött az égen,
hogy születik egy szűztől,
fogan a Szentlélektől.

Mária ezt nem gondolta,
amidőn az Úr angyala
ezen igéket mondja:
Üdvözlégy Szűz Mária!

Próféták könyvét forgatta,
amidőn az Úr angyala,
ezen igéket mondja:
Üdvözlégy Szűz Mária!

Mondván tovább az arkangyal,
Szent Szűz vagy teljes malaszttal.
Téged az örök Atya
öröktől kiválaszta

az ő egyetlen fiának,
a világ Megváltójának,
kiválasztott anyjának,
az Úr Jézus Krisztusnak.

Az Ige már megtestesült,
kit Mária most szűzen szült,
akit várt egész világ
és a fényes mennyország.

 

Gyönyörű szép leány, Mária altatók (Szvorák Katalin)

Pereg-Kiskunlacháza, Pereg, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Sebestyén Márta 

Gyönyörű szép leány, de nagyon sírdogál,
arany párta fején, karkötő, aranyszál,
szüzesség rózsája kinyílt a pólyába’,
mennyország királya fázik a jászolba’.

Jönnek jó királyok aranyos ruhákban,
áldott jó pásztorok szép selyem subákban,
tisztán-tiszta gyolcsban hajadon leányok:
Üdvözlégy kis Jézus, Ámen – ezt mondjátok.

Örvend sok-sok angyal mint a raj méhecske,
köszöntik a Szüzet: Üdvözlégy menyecske!
Jézusnak az anyja jászolyának szélén
örvend szent fiának mosolygó szép szemén.

Jézusnak az anyja jászolyának szélén
örvend szent fiának mosolygó szép szemén.

 

Kimenék én ajtóm elejibe (Petrás Mária & Muzsikás)

Gerlén, Moldva és Bukovina

Misztrál    |   Jánó Anna néni

Felkelék én jó régvel hajnalba’
s megmosdódtam minden bűneimtűl,
felkendőztem arany kendezővel,
s kimenék én ajtóm elejibe.

Feltekinték magas mennyországba,
s onnat látám mennyország kapuját,
s azon bejül mennyország ajtaját,
s azon fejül egy rengő bűcsűcskét.

Mellette ül anyánk, Szűz Mária,
s e lábával rengetgette vala,
e lábával rengetgette vala,
s e szájával mondogatta vala,

aludjál, aludjál, Istennek báránya,
mert te jöttél világ váltságára,
aludjál, aludjál, Istennek báránya,
mert te jöttél világ váltságára.

 

Paradicsom kőkertjébe (Dobroda zenekar)

Moldva és Bukovina

Sebő Ferenc 

Paradicsom szegelletje,
Aranyszőnyeg ráterítve.
Azon felül rengő bölcső,
Abba­ fekszik az Úr Krisztus.

Jobb kezébe aranyalma,
Bal kezébe aranyvessző,
Megsuhintja a vesszőjét
cseng a mező, zeng az erdő

Nem láthattam szebb gyümölcsfát
Mint a Krisztus keresztfáját,
Mert az vérrel virágozik,
Szentlélekkel harmatozik.

Az angyalok gyülekeznek,
Jaj de szépen énekelnek,
Amig zengünk víg éneket,
A Megváltó megszületett.

 

A kis Jézus aranyalma (Villő énekegyüttes, Szokolay Dongó Balázs)

Doroszló, Bács-Bodrog vármegye

A kis Jézus aranyalma,
Boldogságos Szűz az anyja,
Két kezével ápolgatja,
Két lábával ringatgatja.

Aludj, aludj, én kisdedem,
Aludj gyönyörű gyermekem!
Nem királyné a te anyád,
Szolgálatból lettem dajkád.

Ó, te dudás, mit szundikálsz?
Fényes az ég, nem kell lámpás,
Verjed, verjed a citerát,
Jézuskának egy szép nótát!

Mennyi csillag van az égen,
Mennyi fűszál van a réten,
Jézus annyiszor áldassék,
Szűz Mária tiszteltessék!

 

Karácsony estéjén szépen vigadjanak (Gajdos Zenekar)

Ecser, Pest megye

Szalóki Ági   |   Magdali Anna   |   Sebestyén Márta

Karácsony estéjén
Szépen vigadjanak,
Első órájára
Békével jussanak
Békével jussanak

Valahány e háznak
Lakosai vannak
Az Isten áldása
Térüljön magukra
Térüljön magukra

A piac közepén
van egy almafácska
annak a tetején
két szál, rozmaring szál
két szál, rozmaring szál

Kötik a bokrétát
az apró angyalkák,
avval kedveskednek
a mi Jézusunknak,
a mi Jézusunknak.

Ma született a mi Urunk,
Jézus Krisztus, megváltásunk.
Illik tehát vigadoznunk,
Úristennek hálát adnunk.

Nem született palotába’,
Se nem cifra nyoszolyába’,
Kemény szénán a jászolba’
nyugszik hideg pólyácskába’.

Kis Jézusnak nincs kályhája,
posztóba’ van bepólyázva,
ökör, szamár lehel rája,
melegíti a párája.

Ó te pajtás, mit szundikálsz,
fényes az ég, nem kell lámpás.
Verjed, verjed a citerád,
zengj Jézusnak egy szép nótát,
zengj Jézusnak egy szép nótát!

 

Betlehem, Betlehem (Sebestyén Márta)

Dunántúl

Sebestyén Márta, Szokolay Dongó Balázs és Bolya Mátyás   |   

Kovács Nóri   |   Refolk zenekar

Betlehem, Betlehem, a te határidba
érkezett Mária, rongyos istállóba.
Ott ülvén, mindegyre, elhagyott gerlice,
elkészíté magát a boldog szülésre.
Egy angyal, egy angyal újságot hirdetett:
Betlehem várában kis Jézus született.
Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik,
a kisded Jézuska értünk siránkozik.

 

Betlehem kis falucskában, karácsonykor éjféltájban (Tarisznyás zenekar)

Bököny, Szabolcs vármegye

Kovács Nóri   |  Palya Bea  |   Sebestyén Márta 

Betlehem kis falucskában, karácsonykor éjféltájban,
fiú Isten ember lett, mint kisgyermek született.
Pásztorok a falu mellett, báránykákat legeltettek,
hallották az éneket, Betlehembe siettek.
Őt nevezték Jézuskának, édesanyját Máriának,
ki pólyába takarta, befektette jászolba.
Ott találták a jászolban Jézuskát az istállóban
és őt szívből imádták, mennynek földnek királyát.
Az angyalok fenn az égben, mennyei nagy fényességben,
zengették az éneket: fiú isten ember lett!
 

 

Betlehem városában, karácsony éjféltájban (Dűvő)

Vajdaszentivány, Maros vármegye

Szirtes Edina Mókus

Betlehem városában,
karácsony éjféltájban,
megszületett Jézus
barmoknak jászlyába’.
Ha én páva volnék,
jobb reggel felkelnék,
folyóvízre mennék,
folyóvizet innék.
Mellette Mária,
a szenvedő anya,
mellette Mária,
a szenvedő anya.
Szárnyam csattogtatnám,
szép tollam hullatnám,
szárnyam csattogtatnám,
szép tollam hullatnám.
Még a rossz emberek is
avval fenyegették,
kis Jézus megszületik,
keresztfára feszítik.
Árva lányok szednék,
bokrétába kötnék,
és az úr Jézusnak
sírhalmára tennék.
Szép pávák repdesnek
kis Jézuska felett,
és úgy örvendeznek,
kis Jézus megszületett.
 

 

Születésén Jézusnak (Kathona Mónika, Kovács Nóri)

Lészped, Moldva és Bukovina

Kallós Archívum 

Születésén Jézusnak
Az angyalok vigadnak
És kedvvel énekelnek
Dicsőség az Istennek

A szűz Jézust fogadá
Szent szüleje világra
És szűzön megmarada
És szűzön megmarada

Szent angyal mennyből hirdet
Pásztoroknak örömet
Mely illet minden népet
Hogy megváltónk született

Áldjad Üdvözítődet
Becsüld nyert kegyelmedet
Szenteld annak éltedet
Ki úgy kedvel tégedet

 

Elindult Mária karácsony estéjén (Gárdonyi Géza Ált. Isk. Gyermek kórusa)

Kolozs, Belső-Mezőség (Mezőség)

Szvorák Katalin | Balogh Kálmán

Elindult Mária karácsony estéjén
betért egy gazdag kovácshoz szállást kéregetni.
Arra járt Szent József, befogta szamarát
elvezette Szűzanyánkat a gazdag kovácshoz.
-Jó estét bő kovács, adjál nékünk szállást!
-Szállást néktek nem adhatok, mert sok vendégem van.
-Jó reggelt bő kovács, mért nem adtál szállást
mért nem adtál Máriának éjszakára szállást?
Volt a bő kovácsnak egy szép vak leánya
Elvezette Szűzanyánkat barmok jászolához.
-Ha én tudtam volna, hogy te vagy Mária,
aranyból is, ezüstből is szállást adtam volna,
én pedig a hideg földre lefeküdtem volna.
Tizenkét órakor megszületett Jézus
tizenkét szép őrző angyal köti a bokrétát.
 

 

Üdvözlégy kis Jézuska – bicskei ének (Ghymes)

Felvidék

Perbáli Muzsikás Betlehemes    |   Kaláka együttes 

Üdvözlégy kis Jézuska,
Üdvözlégy ó, kisbaba,
Mért fekszel a jászolba,
A hideg istállóba?

Hol a fényes palota,
Hol a kényes nyoszolya,
Hol a lépes mézecske
Vajjal mázolt köcsöge?

Ó, ha Magyarországba
Jöttél volna világra,
Ó, ha Magyarországba
Jöttél volna világra.

Mert adnánk jó mézecskét,
Vajat, édes tejecskét,
Szükségedet megszánnánk,
Párnácskánkba takarnánk.

Kenyerünkből testedet,
A borunkból véredet
Növelné a szerelem,
Növelné a szerelem.

Ó, ha Magyarországba
Jöttél volna világra,
Ó, ha Magyarországba
Jöttél volna világra.

Mézecskénkből igazat,
Növelné a madarat,
Szabadulás madarát,
A magyarnak magyarát.

Ó, ha Magyarországba
Jöttél volna világra,
Ó, ha Magyarországba
Jöttél volna világra.

 

Kirje, kirje, kisdedecske  (Kaláka)

Szeged

Korpás Éva & Balogh Kálmán   |   Jazzappella    |   Horváth Rezső   |  Eva-Monika Mühlbacher, Barabás Ildikó 

Kirje, kirje, kisdedecske,
Betlehemi hercegecske,
Ki miértünk sok jót tettél,
A pokoltól megmentettél.
Jézus ágyán nincsen paplan,
Jaj, de fázik az ártatlan,
Hogy is lehetne bundája,
Elveszett a báránykája.

 

Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzánk őrangyalát (Gajdos Zenekar)

Kecel, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Adjon Isten jó éjszakát,
Küldje hozzánk őrangyalát,
Terjessze ránk szent áldását,
Köszöntsük a Szűz Máriát!
Íme sötétben maradok,
Jöjjetek élő csillagok,
Ragyogjatok élő tüzek,
Dicsőült mennyei szentek!
Köszöntsük a Szűz Máriát,
Vele együtt ő szent fiát,
Jézus, Mária szent neve
Legyen nekünk örömünkre!
Te is örző szent angyalom,
Dalold tovább csöndes dalom,
Míg a testem nyugosztalom,
Légy mellettem oltalmazóm!  
Íme eltűnt a fényes a nap,
Fel kel-e még nekünk holnap?
Míg számadásom nem egész,
Nem vagyok még az útra kész.
 

 

Jézus az asztalnál eszik  (Sebestyén Márta, Szörényi Levente)

Feketelak, Észak-Mezőség (Mezőség)

Jézus az asztalnál eszik,
Zsidók az ablaknál lesik,
Fehér virágja,
Zsidók az ablaknál lesik.
Adjatok harminc ezüstöt,
Fehér virágja,
Adjatok harminc ezüstöt!
Júdás is kiment a házból,
Fehér virágja,
Judás is kiment a házból.
El is fogták, el is vitték,
Fehér virágja,
El is fogták, el is vitték.
Elárulom Jézust nektek,
Fehér virágja,
Elárulom Jézust nektek.
Keresztfára feszítették,
Fehér virágja,
Keresztfára feszítették.

Nyitókép: Piqsels