Fenntartható összefogás

Létezik egy civil kezdeményezés, amely összefogja azokat az intézményeket, tenni akaró embereket, akik a közösség jól létéért tevékenykednek nap mint nap. A fenntarthatóság lehetőségeiről, környezetvédelemről, a közösség értékeiről, az emberi tehetség pótolhatatlan kincseiről Nemes Gábor, a Mind Mate Inspiration mentora osztja meg gondolatait, és mutatja be a közösség szolgálatára létrejött szervezetet.

Megkeresésünkre Nemes Gábor, a fenntarthatóságot érintő kérdések mentora elmondta: „a kezdeményezés már korábbi keletű, viszont a közelmúltban különös figyelemmel igyekszünk két pillér mentén hatékonyak lenni. Az egyik az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 17 pontba foglalt célja, ami a fenntarthatóságot különösen kiemeli (ezt az emberiség céljaiként is becézik), és Ferenc pápa Laudato Si’ (Áldott légy) kezdetű enciklikája mentén is kívánunk dolgozni.

A szervezetet civil emberek alapították, és egy mentorprogram segítségével ad teret minden olyan érdeklődőnek, aki felelősséggel gondol nemcsak a saját, hanem a jövő generációjára is. Hiszen mindenkinek felelőssége és feladata a közösségi értékek megőrzése, helyes használata és átadása az utánunk születendők számára is. Számos területet fog egy csokorba a kezdeményezés, mint a pénzügyi, a művészeti, a tanulási-oktatási, a közösségi vagy egyéni innovációs területek – összesen tizenötöt. Ezek mentén törekszünk jobbá tenni a jelen és a jövő emberének környezetét.

Cél, hogy minden ember felismerje magában a tehetséget, fejlessze és felhasználja azt a közösség jól létének szolgálatára. 

Ehhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a fenntarthatóság a környezetünk tisztelete a megkímélés által. A klímaváltozás egyrészről természetes folyamat, ami korábban is létezett, de ennek a mértéke, amit az ember felgyorsíthat, már egy másik probléma. Nem szolgálja sem a bolygó, sem az emberiség javát. Kitüntetett teremtményként nagyon találó az a biblikus megközelítés, hogy sáfárja a természet kincseinek, melyekkel jól kell bánnia. A szervezet fontos alapelve a közös fejlődés, gondolkodás és együttcselekvés, a motiválás és inspirálás, ahogy a neve is utal erre, Mind Mate Inspiration, úgy, hogy közben megbecsülje amit kapott, és át tudja adni az utódainak”. 

Visszatekintés 2019-re

„2019 egy mozgalmas év volt a környezettudatosság, környezetvédelem területén. Az emberek szinte napi szinten használják a klímaváltozás fogalmát, a klímahisztériát is sokan emlegetik. Vannak, akik a klímaváltozás tényét is vitatják. Napirenden van a téma. Sajnos sok minden relativizált helyzetben van, holott a sok szófecsérlés helyett közös cselekvésre lenne szükség. Vannak olyan tények, amelyeket nem lehet vitatni, mint hogy az óceánokban hulladékszigetek úsznak, aminek egy része a helytelen műanyaghasználatból származik.

Az óceánok tekintetében nagy viták születtek, hogy mi kellene legyen az első lépés azok megmentésére. Sokan azt vallják, hogy az utolsó pontként a szemétszigettel kell foglalkozni, előbb a szemét forrását kell elszorítani, ahogy a csőrepedésnél is előbb a csapokat zárjuk el, és nem a vödörrel hordjuk ki a vizet. Az óceánok problémájára egy fantasztikus megoldást talált ki egy 18 éves dán fiatalember, Boyan Slat, aki elindította az Ocean Cleanup mozgalmat. Egy úgynevezett interceptor nevű hajót helyeztek azokba a folyókba, melyek az óceánokba hordják magukkal a szemetet (közel ezer ilyen veszélyeztetett folyó van a Földön). A gépezet automata berendezése magába szívja az érintett folyókból a PET palackokat, ezzel megmenti annak vízét a szennyezéstől.”

Jövőbeni tervek

„Közös gondolkodás folyik arról, hogy 2020-ban előállítsuk az interceptor magyar verzióját, amit a Tiszára helyeznénk. Egyelőre ötlet szintjén fogalmazódott meg ez bennünk, de jövőre mindenképp szeretnénk kivitelezni, támogatva vele az immáron hagyományos, évente megrendezett tiszai PET kupát. Ehhez keresünk olyan egyetemi diákokat, robotikával foglalkozó szakembereket, mérnököket, akik megterveznék a magyaros interceptort. Egy vízibiciklihez hasonló szerkezetre gondolunk, ami kisebb léptékű, és hatékonyan összegyűjti a szemetet a folyókból. Ennek kivitelezéséhez minden ötletet szabadon várunk.

Azért sürgető a víz megbecsülése a szemételtávolításon túlmenően is, mert a világ számos pontján már hallhatjuk, hogy vízhiány ütötte fel a fejét. Csapatunk ilyen és hasonló hatékony módon kíván tenni a mindennapok során nemcsak az egyén támogatásáért és szellemi fejlődéséért, hanem az egyéni értéket közreadva a közösség jól létéért, a közösségi tér élhetőbbé tételéért.  

Saját építésű hajó ér célba a felső-tiszai PET-kupasorozat Tisza-tavi futamán, a kiskörei strandnál 2019. június 18-án. Hét csapat hajója három nap alatt Tiszafüredtől Kisköréig három tonna a hulladékot gyűjtött össze, amelynek nyolcvan százaléka PET-palack volt, és ezeket a korábbi évekhez hasonlóan idén is újrahasznosítják. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Arra kellene mindenkinek, a lakóközösségeknek, szervezeteknek, iskoláknak koncentrálni, hogy a vitákon, a különböző nézetkülönbségeken felülemelkedve együttes erővel tegyenek valami olyat, ami számukra is elfogadható, és a szűkebb-tágabb közösség jól létét szolgálja az esetleges jóléten túlmenően. 

A fejlődés, a technokrácia önmagában nem hoz teljes körű örömet és megelégedettséget. A szót magát újra kellene definiálni. Most, hogy a keresztény világban a karácsonyra készülünk, már nagyon sok helyen elindult olyan pozitív kezdeményezés, hogy élményt és ne tárgyakat adjunk a szeretteinknek, ezzel is csökkentve annak az esélyét, hogy végül fölöslegessé válnak az ajándékozott tárgyak és a szemétben landolnak. Inkább kiállításra, koncertre, színházra szóló ajándékjegy kerüljön a fa alá, mellyel szeretteink lelki-szellemi fejlődését is segítjük. Kétségtelen tény, hogy nagyon nagy a túlfogyasztás, az ipar túltermelése, ami rányomja pecsétjét a természetre. 

Az a fajta környezetszennyezés, amit az embernek tudhatunk be, nagyon nagy mértékű, így meg kell fékezni. A Mind Mate célja a gyakorlatban a közösségépítés olyan módon, hogy minden szolgálhassa a fenntarthatóságot. Számos ember jólétben él, megtehetné, hogy nagyobb mértékben tegyen a környezete tisztán tartásáért, védelméért, de sajnos nem mindenki teszi ezt. Mi a közösségi tettekkel a világért is dolgozunk. Mert ez fontosabb a jólétnél.

A fogyasztástól várt boldogság pillanatok alatt elszáll. Ezen túlmutató értékeket képviselve, mi a közösségi cselekvést tűztük a zászlónkra.

Fontos számunkra, hogy aki hozzánk csatlakozik, ismerje fel önmagában a kapott tehetségét, és azt fejlesszük közösen, osszuk meg másokkal. Bátran lépjen oda embertársaihoz, és támogassa tudásával a másik embert, generációt, ezzel közösséget építve és segítve. Ezért vannak a mentorok, a lapon belül a blogok, amelyek abban segítenek, hogy az egyének egymásra találva jobbá tegyék egymást és a közös munkát. Fontos a motiválás, hogy a lelki fejlődésen túl fenntartható világban éljünk mi magunk is, és ezzel lehetőleg a következő generációt is segítsük. 

Felmerül újra és újra a kérdés, hogy mit tehet az egyén? A szlogenünk a jövőtudatos gondolkodás – ebben az egyén már most választ ad az utódainak. Vagyis

a ma tetteivel a jövő nemzedékek problémáit is figyelembe vesszük.

Az energiával, a vízzel, a gázzal, de számos más használatban lévő kincsünkkel kapcsolatos jó sáfárkodás pozitívan kihat a jövő élhetőbbé tételére. A szennyezések elkerülése, a pazarlás fékezése mind-mind az egyéni felelősséget terjeszti ki közösségi szintre. A szükségletek újradefiniálása is fontos!”

Iratkozzon fel hírlevelünkre