Anyaszomorítók

„Szidtad az anyám?!” - általában ez az első elhangzó mondat a későbbi komolyabb konfliktusokban. Ez ugyanis a legfájóbb, legdurvább sértés, amikor valaki meg akar minket bántani.

2016-ban a budapesti Lengyel Nagykövetség előtt tiltakozás volt a lengyelországi abortusz törvény miatt. Az eseményen egy püspöknek öltözött ember „Krisztus teste” szavak kíséretében abortusztabletta feliratú zacskóból fehér tablettát tett az elé járulók nyelvére. Az elsőfokú bíróság ebben nem látott semmi kivetnivalót, ám a Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy ez a magatartás vallásgyalázó, törvénysértő cselekedetnek minősül. Most pedig a Kúria Dr. Baka András vezette tanácsa megállapította, hogy ez nem minősül jogsértésnek. Ezzel szemben az Alaptörvény IX. cikkének (4) és (5) bekezdése így szól:

„(4) A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére.

(5) A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére.”

„Az Egyház anya. Jézus világrahozatala Máriától előjele minden keresztény újjászületésének az Egyházban.” – mondja Ferenc pápa. Nem vitás tehát, hogy az Egyháznak és  legféltettebb titkának (Oltáriszentség) kigúnyolása egyértelműen alapvető szabadságjogot sértő cselekedet. Különösen is fájó ez a taplóság (az ítéletet is beleértve) annak fényében, hogy jövőre Budapest rendezi meg az Eucharisztikus Világkongresszust, melyben a hívek a valóságban velünk lévő Krisztust ünneplik.

„Nem vagyunk árvák, az Egyház anyánk, Mária anyánk. Egy anya mindig megvédi gyermekeit. Ez a védelem abból is áll, hogy buzdít az éber őrködésre: őrködjetek a gonosz félrevezető csábításától. Mert bár Isten legyőzte a gonoszt, az újból és újból visszatér kísértéseivel.” – tisztázza Ferenc pápa, hogy miért is tekintünk mi katolikusok az Egyházra, mint anyára. A magyar nyelv ezt gyönyörűen fejezi ki, amikor az Anyaszentegyház szót használja.

Mások édesanyját szidni tehát nettó bunkóság, erkölcstelenség,

sőt még adott esetben jogszabálysértő is. Szelíden, de határozottan kérjük tehát az Egyházat és a híveket reggeltől estig provokáló tolerancia-bajnokokat, hogy szálljanak már végre le rólunk. Helyette vigyenek egy szál virágot édesanyjuknak!

 

Tarnai Richárd