Tiszteletet a gyermekeknek!

A héten ünnepeltük a gyermeki jogok világnapját, és idén lett 30 éves az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye. De mit is jelentenek a gyermekjogok? Gyakran tapasztaljuk, hogy hiába az egyezmény, a jogszabályok, mégis mindenkinek mást és mást jelent a gyermekek jogainak védelme, biztosítása és érvényesülése.

Jogi dokumentumoktól függetlenül számomra a gyermekjogok azt jelentik, hogy fizikai, testi, szellemi, anyagi és lelki biztonságot nyújtunk a gyermekeknek, és ugyanolyan tisztelettel viseltetünk irántuk, mint a felnőttekkel szemben. Egyetértek Szabó Magdával, aki erről így ír: „Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi”. Igen, komolyan kell vennünk gyermekeinket, azt a jogos elvárásukat, hogy felelős szüleik legyenek, akik gondosodnak róluk, nevelik és támogatják őket a felnőtté válás felé vezető úton, amiben segítik őket többek között a pedagógusok, az egészségügyi szakemberek vagy a szociális területen dolgozók.

pixabay.com

Amikor a gyermekek jólétét igyekszik az állam különféle módokon támogatni – például ingyenes bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal, tankönyvekkel, étkezéssel, nyaralási lehetőségekkel, védőoltásokkal, gyermekorvosi, védőnői szolgálattal és még sorolhatnánk –, akkor a gyermekek oktatáshoz, a lehető legjobb egészségügyi állapothoz és szociális biztonsághoz való jogát is garantálja egyúttal. Mindezt együttműködésben a szülőkkel, a családdal, hiszen

a gyermekek jólétének biztosítása elsősorban a szülők felelőssége.

Nem véletlen, hogy a Gyermekjogi Egyezmény is kimondja, hogy a gyermekek nevelése és gondozása a szülők közös felelőssége, azaz minden gyermeknek joga van anyához és apához azáltal is, hogy a származás megismeréséhez való jog alapvető gyermeki jog. Mondjuk ki tehát, hogy a gyermeki jogok legfőbb védelmezői maguk a családok, ahogy erről a családvédelmi sarkalatos törvényünk is szól: „a kiskorú gyermeknek joga van a testi, szellemi, lelki és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez”. Ha pedig ez nem biztosított automatikusan, akkor „a  gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a családban történő nevelkedéséhez”. Mert minden gyermek kincs, és a kincsek lehető legjobb őrzői a családok.

Fűrész Tünde

Fotó: pixabay.com

Iratkozzon fel hírlevelünkre