Kitakarták a románok a pápa ruhájának magyar nyelvű díszítését

A román kormányőrség illetékeseinek határozott felszólítására kellett letakarni Ferenc pápa csíksomlyói miseruháján a magyar feliratot – értesült a Krónika.ro romániai magyar hírportál a szervezőktől.

A Krónika.ro a katolikus egyházfő történelmi székelyföldi látogatását, a csíksomlyói zarándokhelyen tartott szentmiséjét követően szerzett tudomást arról, hogy a román állami hatóságok „nyelvi-etnikai szempontból” cenzúrázták a szentatya egyedi miseruháját – amely egyébként Sabău-Trifu Cristina szatmárnémeti egyházművész munkáját dicséri. A pápai kazula elülső oldala a csíksomlyói Mária-kegyszobrot és a kegytemplomot ábrázolja, míg a hátoldalán a romániai pápalátogatás logója látható a Járjunk együtt! magyar nyelvű mottóval, amelyen ugyancsak magyarul szerepelt a „Ferenc pápa Romániában, 2019. május 31. – június 2.” felirat is.

– Ezt a szöveget távolíttatták el a bukaresti hatóságok – írja a Krónika.ro, amelynek Bodó Márta, a pápalátogatás sajtóbizottságának tagja megerősítette az értesülést.

A Vatikán is jóváhagyta a pápai öltözetet

Bodó Mártától a portál megtudta: az erdélyi ferencesek tartományfőnökét, Urbán Eriket a román kormányőrség illetékese kereste meg a pápai szentmise előtt néhány nappal, nekiszegezve a kérdést: igaz-e, hogy a miseruhán magyar felirat is van. A pápa biztonságáért felelős állami szervet az sem hatotta meg, amikor Urbán Erik elmondta, hogy a kazulát teljes egészében jóváhagyta a Vatikán.

Ferenc pápa szentmisét pontifikál a csíksomlyói hegynyeregben, Erdélyben 2019. június 1-jén. A katolikus egyházfő háromnapos pasztorális és ökumenikus apostoli látogatáson vesz részt Romániában. Balra Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. MTI/Veres Nándor

– Nem tudja, hogy ez Románia? – tették fel a kérdést a ferences vezetőnek, majd felszólították, hogy a miseruhán ne szerepeljen a magyar felirat. Ezt követően született az a megoldás – amelynek szükségességéről a román biztonsági szervek a Vatikánt is meggyőzték –, hogy a miseruha hátoldalán szereplő logó aljára rávarrtak egy sávot, amely így eltakarta a feliratot.

A 600 önkéntesből harmincat engedtek be

A Krónika.ro híradása szerint a pápai szentmisét megelőzően a román állami szervek illetékesei rendkívül idegesen és gyanakvóan viselkedtek, még a liturgikusokat is csak nehezen engedték a Hármashalom-oltárhoz, hogy elrendezgessék az oltárt, a pápa, a püspökök ülőhelyeit, és a misézéshez szükséges felszerelést előkészítsék a másnapi szentmisére.

Bodó Márta elmondta, önkényesen és magyarázat nélkül lecsökkentették az önkéntesek számát is, olyannyira, hogy az egyházi szervezőbizottság által toborzott hatszáz önkéntesből csak 30 juthatott be az elkerített és biztonsági szempontból kiemelten kezelt sárga szektorba.

Ennyit a biztonságról

A portál szerint, noha már a pápalátogatás előtt két hónappal tudni lehetett, hogy a csíksomlyói hegynyeregben – ugyancsak a román kormányőrség által – elkülönített szektorokba kizárólag előzetes regisztráció alapján léphetnek be a zarándokok, szombaton végül rengetegen bejutottak anélkül, hogy minimális ellenőrzésen átestek volna. (A hajnali érkezőknek még az alsóneműjét is átvizsgálták). Ennek a „lazaságnak” sokak szerint az lehetett az oka, hogy a biztonsági szervek nem akarták áztatni magukat a szakadó esőben a hívek tüzetes átvizsgálása közben. Érthetetlen volt az is – és jelentős felháborodást váltott ki a szentmisére a román államelnöki hivatal által akkreditált néhány száz újságíró részéről –, hogy a sajtósok számára csak egy rendkívül szűkös és szegényes, körülbelül harminc-negyven férőhelyes sátrat és egy pódiumot különítettek el. Az emelvénynek nem volt teteje, így az eső miatt képtelenség volt dolgozni.

Forrás: kronika.ro

Olvassa el helyszíni beszámolónkat:

Pápalátogatás Csíksomlyón – a Vasarnap.hu helyi tudósítása