Dánél Sándor a Vasárnapnak: A pápa közelében megérezhetjük Isten közelségét

Nagyban folynak a szombati pápalátogatás előkészületei. A résztvevőknek az első közlések alapján regisztrálniuk kellett, de végül mindenki számára lehetőség nyílik a nyeregbe ellátogató Szentatyával találkozni. Dánél Sándor csíkszeredai fazekas mester a helyiek készülődéséről és az eseménynek a székelyek szemszögéből várt jelentőségéről számolt be a Vasarnap.hu-nak.

Mi, keresztények – és akikben magyar szív dobog – töltekezünk abból, hogy pünkösd idején a vallásos jámborságtól vagy a hazaszeretettől vezérelve összegyűlhetünk a csíksomlyói hármas oltárnál.

Az ünnepi esemény nemzetünk egységét és Istenbe vetett hitét jeleníti meg.

Hit és magyarság tehát összekapcsolódik ezen a szent helyen. Ezt az érzületet a székely emberek és családok őrizték meg számunkra, hogy legyen a világban egy hely, ahol a gyökereinkhez visszatalálhatunk és a jelen, illetve a jövő küzdelmeihez erőt meríthetünk.

A magyarok számára különleges öröm, hogy Péter utóda odafigyel ránk – vallotta meg Dánél Sándor, aki a nehéz időkben fazekas mesterként az anyaországban is dolgozott családja megélhetéséért. Feleségével, Magdikával végül hét gyermeket neveltek fel, és már unokájuk is van.

Ezzel kapcsolatban elmondta: Ferenc pápa sokgyermekes családok melletti kiállását nagyra tartja, csak úgy, mint a magyar kormány családokat támogató és tisztelő hozzáállását, mert ez a székelyek nagy családhoz való viszonyulását is visszatükrözi: Erdélyben hagyománya van annak, hogy mindenekelőtt a helyi közösség számára jelent megtiszteltetést, ha egy nagy családnak például biztosítani tudja a téli tűzifa mennyiségét.

Hiszen a nagy család azt jelenti, hogy ők a közösséget számban is erősítik.

– A közeli Csíkmenaságon születtem a hármas oltár előtti nyeregtől keletre – kezdi a saját gyökereitől a nagycsaládos korongozó, mintha a középpont, amihez vonatkoztatni lehet és érdemes a csíksomlyói kegyhely lenne.

– Gyerekkorunkban az iskolából is elengedtek a pünkösdi búcsú napján. A Ceaușescu rendszer ellenére nem volt bennünk semmiféle félelem. Nem akadályoztak bennünket sem a faluban, sem az iskolában. A szüleimet sem bántották emiatt a munkahelyeiken.

A mostani pápalátogatás évtizedek vallási életével fonódik egybe, ahhoz elválaszthatatlanul illeszkedik a helyiek számára: mindig el tudtunk jönni erre a szakrális helyre – meséli Dánél Sándor, az unokájára büszke székely nagypapa, aki szerint

a Szentatya látogatásával még inkább szentté válik ez a hely, hiszen Krisztus helytartója jön hozzájuk.

– Nagy izgalommal várjuk őt. Különleges ajándék – mondja a hétgyerekes édesapa.

Arra, hogy az erdélyi magyarság értelmezheti-e bátorításként a pápa látogatását, a csíkszeredai fazekas mester azt válaszolta: elsősorban a hit szempontjából való megerősödést várják akár egyéni, akár közösségi szinten. – Az elmúlt száz évben mi, kisebbségben élők megtapasztaltuk, hogyan éltek vissza a helyzetünkkel. Ezért nagy bizalommal és reménységgel tekintünk a látogatásra, hogy

Ferenc pápa buzdítson bennünket a kitartásra, illetve érezze magáénak az erdélyi magyarság jogait és helyzetét.

A romániai magyarsággal szembeni bánásmód napjainkban sem mindig méltó. Mint például a moldvai csángó magyarok anyanyelvű szentmise-hallgatása. Ajándék, hogy amióta bejelentették Ferenc pápa romániai látogatását, vannak a pozitív változásra utaló jelek ezen a téren.

Van még mit a helyzeten javítani. A legutóbbi az Úz-völgyi katonai temető esete – ahol több száz honvéd és osztrák, német és orosz katonát hantoltak el. Megszentségtelenítették a szent helyet, megfosztva a magyarokat a tiszteletadástól és a méltóságuktól. Megfélemlítik az ügy mellett kiálló személyeket – sorolja csak az elmúlt hetek történéseit a székely fazekas.

Nagy buzdítás lenne, ha hallhatnánk a Szentatyától valamit arra vonatkozóan, hogy minden közösségnek joga van az anyanyelvéhez és a szülőföldjén való boldog élethez.

Emberileg nekünk, székelyeknek is kijár a tisztelet és a jogaink elismerése. A népszokásaink, hagyományaink és a hitünkhöz való ragaszkodást teljes joggal meg kellene kapnunk – jelentette ki Dánél Sándor.

Folyamatosan imádkoznunk kell azért, hogy ez a látogatás a mi sorsunk javulását is hozza: kereszténységünkben, nemzeti öntudatunkban is erősítsen meg. Adjon reményt, hogy az elmúlt száz évben folytatott harc megteremhesse gyümölcsét, és az unokáink félelem nélkül élhessék meg nemzeti indentitásukat.

Azzal kapcsolatban, hogy a pápa személye mit jelent számára, elmesélte egy korábbi emlékét. – Amikor még Szent II. János Pál pápa Bukarestben járt, Csaba fiammal a nyakamban én is részt vettem a pápai szentmisén. Abban az időben

elég kevés magyar gondolta úgy, hogy érdemes lenne találkozni a Szentatyával, mert fájt nekik, hogy az erdélyi magyarokhoz külön nem jön el.

Az egyház is visszafogott volt a buzdításban, de a lelkiségi csoportunk úgy gondolta, hogy ott a helyünk. Számomra az a találkozás legalább annyira meghatározó volt, mint amilyen szívvel készülök a június elsejei szentmisére Ferenc pápával. 

Ezek maradandó lelki élmények, nem pusztán emberi szempontból.

A pápa, Krisztus földi helytartója közelében megérezhetünk valamit Isten közelségből. Hogy ez most itt nálunk, magyar ajkú katolikusoknál, Székelyföldön történhet meg, a kijelentésem jelentősége csak hatványozódik

– mondta.

Dánél Sándor beszámolt arról, hogy a protestáns testvérek is nagy izgalommal készülnek a Ferenc pápával való találkozásra. Ők is pozitív hatást várnak a Szentatya jelenlététől.

Fotó: AstroNova Film Production

Hosszabb ideje elkezdődtek a lelki felkészülések Erdély-szerte. Ferenc pápa életét megismerhettük különböző előadások során. Szentségimádások alkalmával imádkoztunk az alkalom kegyelmi kincseiért. A beszélgetés végén Dánél Sándor megosztotta velünk, hogy a Gyulafehérvári Érsekség imáját minden szentmise végén és a családokban közösen imádkozzák el:

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen.

Kiemelt fotó: Gyergyói Kisújság

Iratkozzon fel hírlevelünkre