Minden kilencedik keresztény veszélyben van

A hétfői Srí Lanka-i robbantás-sorozat sajnos távolról sem az egyetlen olyan erőszakos cselekmény a mai világban, amely a keresztény hívek megfélemlítésére és megsemmisítésére irányul. A kereszténység napjainkban is a világ legüldözöttebb vallásainak egyike - ezt bizonyítja az Open Doors USA nevű civil szervezet által közzétett jelentés is.

Az Open Doors által közzétett adatok alapján sajnos azt látszik, hogy a keresztények üldözésemég napjainkban is számos formában zajlik. Keresztényüldözésnek nevezhetjük azt, ha valakit annál az oknál fogva, hogy Krisztussal azonosul, megfosztanak vagyonától, bebörtönöznek, kínzásnak vetnek alá, megerőszakolnak, vagy akár meg is ölnek. 

Ráadásul Afrika és Ázsia több országában egyre inkább jellemzővé válik, hogy a keresztényeknek mindezt el kell szenvedniük. Napról napra érkeznek újabb jelentések arról, hogy milyen fenyegetettségben élnek a harmadik világ országainak keresztényei. És bizony e veszélyek utóbb sok esetben konkrétan be is igazolódnak, mintegy testet öltenek. 

Az Open Doors minden évben kiadja azon országok átfogó mutatóját, ahol megsértik a keresztények emberi és vallási jogait, valamint azokét, ahol a legveszélyeztetettebbek a zavargások és a társadalmi destabilizációk miatt. Az Open Doors World Watch List immár 27. éve minden esztendőben kiadott éves mélyreható jelentésében számba veszi azt az 50 országot, ahol a legüldözöttebbek a keresztények.

A tavalyi évhez képest is nőtt azoknak a száma, akik üldözésnek vannak kitéve. Míg 2018-ban 215 millió főre becsülték számukat, 2019-ben mindez – a keresztényüldözés terjedése miatt – már 245 millió emberre, vagyis 

minden kilencedik keresztényre igaz. 

Átlagosan minden hónapban:

  • 345 embert ölnek meg amiatt, hogy keresztény hívőként azonosítja magát,
  • 105 templomot és egyéb, keresztények által birtokolt épületet gyújtanak fel,
  • 219 embert vetnek fogságba keresztény hite miatt. 

Talán meglepő, de a keresztények számára – az Open Doors felmérése szerint – Észak-Korea a legveszélyesebb ország a világon. A kommunista diktatúra ugyanis az ateizmus talaján állva minden keresztény hívőre „veszélyes elemként” tekint a társadalomban. A jelentés szerint akiről kiderül az, hogy keresztény hívő, vagy elhurcolják a munkatáborokba, vagy a helyszínen megölik egész családjával együtt.

Észak-Korea után azonban a keresztények a muszlim-többségű országokban, Afganisztánban, Szomáliában, Líbiában, Pakisztánban, Szudánban, Yemenben és Iránban vannak a legnagyobb veszélyben. Az itt élő keresztények közül azok helyzete a legrosszabb, akik muszlim családban nőttek fel. A 10 legveszélyesebb ország közt van még a félig muszlim, félig keresztény Eritrea, illetve a hinduk által dominált India is. 

Bár a legradikálisabb iszlám szervezetet, az ISIS-t nemrég a Közel-Keleten sikerült felszámolni, a szervezet harcosainak egy része Fekete-Afrika országaiba menekült. Ráadásul az itt található radikális szervezetekre – például a nigériai Boko Haramra is – egyre nagyobb befolyást gyakorol az ISIS ideológiája. Ebből kifolyólag fennáll annak veszélye, hogy az iszlám radikalizmus a szubszaharai országokban erősödni fog a közeljövőben. 

Érdekes kérdés még az, hogy a keresztényüldözésben érintett országok kormányai – akár aktivitásuk, akár passzivitásuk révén – mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy a keresztényeket üldözhessék. Észak-Koreában például maga az állam a keresztényüldözés eredője, Indiában viszont az állam azáltal követ el mulasztást, hogy nem képes megfelelően szankcionálni a keresztények elleni támadásokat. 

Az Open Doors jelentése arra is felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb veszélyben a keresztény nők vannak, mivel ők a vallásuk mellett a nemük miatt is hátrányos megkülönböztetésben részesülhetnek. És sajnos nagyon gyakran elő is fordul az, hogy a kisebbségben élő keresztény közösségek megsemmisítését éppen a nőkön keresztül próbálják megvalósítani.

Forrás: opendoorsusa.org