Új módon találkozz Vele! – Veres András újévi üzenete

„Isten, aki megadja, hogy új évet kezdj, megújulásodat sürgeti. Nem akarja, hogy az új esztendőt ugyanúgy éld, mint az óévet. Azt akarja, hogy új módon találkozz Vele, s mindazokkal, akikkel csak összeakadsz. Ráléptél egy gazdagodó élet ösvényére”. (Wilfrid Stinissen OCD)

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke az olvasóknak Wilfrid Stinissen, kármelita atyától kölcsönzött idézettel kíván újévi üzenetében Istentől áldott új esztendőt.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke üzenetében kifejti: a négy mondat azért ragadta meg figyelmét, mert a polgári év kezdete arra késztet időst és fiatalt egyaránt, hogy az új esztendőre új terveket készítsen a maga számára. Viszont nem mindegy, hogy mi áll a terveink középpontjában.

Veres András hangsúlyozza: a szellemi és az anyagi javakban való gazdagodás kétségkívül segíthet abban bennünket, hogy örömtelibb életet éljünk. De a hívő ember azt is tudja, hogy a vágyva vágyott boldogságot Isten jelenlétében, Istenben élésben kell keresni.

Szavai szerint: „Sokféle módja van az isteni életben való növekedésnek, de kétségtelenül és egészen sajátos módon az Eucharisztia tudja éltetni bennünk a Krisztussal való egységet.

Az Egyház mint közösség, de az egyes hívő is az Eucharisztiából nyeri és éli meg az Istennel való közösséget.

Ezért, bár egész keresztény életünk középpontjában az eucharisztikus élet áll, most az előttünk álló új évben fordítsunk különösen nagy gondot erre! Tegyük ezt egyéni igényből, de azért is, mert méltó módon kell felkészülnünk a 2020-ban előttünk álló rendkívül megtisztelő feladatra. Magyarország, azon belül az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye kapta a lehetőséget, hogy megrendezze az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust”.

Az MKPK elnöke továbbá fontosnak nevezi, hogy a hívő életünkhöz tartozó, visszatérő ünnepeinket és rendezvényeinket tartsuk meg hűségesen, mert ezek alkotják közösségi vallásos életünk gerincét.

Legtöbbször ezekben mutatkoznak meg az egyes közösségek sajátosságai is. Nagy kísértés lehet a megszokottság és a kifáradás. Az iszlám hívők nagyszámú megjelenése és lendületességük láttán többen úgy gondolják, hogy az európai kereszténység kissé kifáradt. Mint írta:

„küzdenünk kell az elfáradás és a fásultság ellen minden eszközzel, különben még az ünnepeink is kiüresednek.

A zsoltáros kijelentése álljon a szemünk előtt: „Boldog a nép, amely tud ünnepelni. Az ilyenek arcod világosságánál járnak, Uram” (Zsolt 89,16)”.

Mint írja: „ Az élet és a hit erejét mutatják a családi és egyházi ünnepeink. Ezért is fontos az írásunk elején idézett tanítás: „Isten, megadja, hogy új évet kezdj, megújulásodat sürgeti. Nem akarja, hogy az új esztendőt ugyanúgy éld, mint az óévet.”

Egyénnek és közösségnek egyaránt szüksége van a megújulásra is.

Ne ragaszkodjunk értelmetlenül a kiüresedett szokásokhoz, amelyek lehet, hogy már azoknak sem jelentenek sokat, akik görcsösen igyekeznek megtartani azokat. Legyünk nyitottak az új formákra, adjunk lehetőséget a Lélek új kezdeményezéseinek megmutatkozására!”

Üzenetének végén Veres András úgy fogalmaz: Egy ilyen nagyon bonyolult európai és világhelyzetben törekedjünk vallási életünkben újjászületni. Ehhez az egyéni és a családi megújuláson keresztül vezet az út. A Szentlélek vezessen mindnyájunkat az új esztendőben  e „gazdagodó élet ösvényére”!

A teljes újévi üzenet a Magyar Kurír oldalán olvasható.

Forrás: Magyar Kurír, Fotó: MTI/Mohai Balázs

Iratkozzon fel hírlevelünkre