Miért van szüksége a nyugati kereszténységnek az afrikai példára?

Örömhír jár körbe a világban Európa és a nyugati világ gyászos mutatói ellenére is. Az afrikai emberek szinte az óidőkhöz hasonló mértékben térnek meg Krisztushoz. Míg nyugaton egy kérdés köré feszítenek mindent, Afrika keresztényei szívévé válnak a világnak.

 

Maria Vigano pápai nuncius érsek tanúsága szerint Ferenc pápa és más egyházi elöljárók is tudtak Theodore McCarrick bíboros szexuális visszaéléseiről, amely az Egyesült Államok katolikus liberálisai és konzervatívjai között nagy viszályt szított.

Sok liberális reménye teljesült volna és sok konzervatív félelme vált volna valóra, ha a pápa az Egyház kormányrúdját a nyugati individualizáció felé irányította volna, különösen a szexualitás kérdéseiben. Mások ragaszkodnának ahhoz, hogy Ferenc pápa ne változtasson meg katolikus doktrinákat, inkább egy lelkipásztori hozzáállást sürgessen a dogmatikus megközelítés helyett. „Nem szabad ideologizálni az Egyesült Államok érsekeit! Ők pásztorok kell legyenek!” – emlékezett vissza Vigano Ferenc pápának hozzá intézett szavaira.

A pápa legtöbb intézkedését nyugaton a szexualitást körüllengő viták tükrében mutatják be, beleértve még az egyházon belüli felülvizsgálatot is a halálbüntetés-tanítás ügyében.

Több hívőnek okozott bosszúságot ez a hozzáállás. Ha egy témához hozzá tud szólni a pápa konkrét egyházi doktrínákkal, hol máshol szabályozzon ezekkel?

Az amerikai és nyugati kereszténység teljesen átitatódott már a liberális oldalról az egyházi és a konzervatív álláspontok felülvizsgálatát és újragondolását sürgető vitákkal. Nem kérdés, hogy a legtöbb keresztény ezekben a kérdésekben továbbra is ortodox hozzáállást képvisel, de ezen vitákban való túlzott elmerülés megosztó és fárasztó, emellett figyelmen kívül hagyja a nagyobb részt nem nyugati világ aggályait.

Az afrikai kereszténység növekszik a leggyorsabban. A kontinens most körülbelül 600 millió keresztényt számlálhat, és ez a szám nagyobb, mint bármely más földrészen. A Pew Research Center becslései szerint 40 év múlva az egymilliárdot is átléphetik.

A kereszténység Ázsiában és Dél-Amerikában úgyszintén nő, miközben Európában és még Amerikában is csökken. Az afrikai növekedésnek viszont hatása van az egész világra vonatkozólag. Az ottani egyházak missziókat indítanak, az afrikai bevándorlók egyházakat hoznak létre, és már Európa legnagyobb gyülekezetei is afrikai lelkekből állnak.

Az Afrikában gyorsan terjedő anglikanizmusnak köszönhetően, a júniusi Global Anglican Future Conference-en (GAFCON) az anglikán egyház 80%-a képviseltette magát Jeruzsálemben. Egy alternatív erőssége lett ez a világ anglikánjainak, melyet a nyugati szexualitás kérdéskörében megosztott, zsugorodó Angol Egyház vezet. Az Afrikai Egyesült Metodisták vezetik az egykor amerikai többségű 13 millió lelket számláló felekezetet az észak-amerikai protestáns liberalizmustól elfordulva. Az augusztusi gyűlésükön Nairobiban újra megerősítették felekezetük álláspontját a házasság és szexualitás kérdésében.

Az afrikai luteránusok és presbiteriánusok száma nő, miközben európai és amerikai testvéreik száma csökken. A pünkösdistáké a világ leggyorsabban növekvő vallási mozgalma, megállíthatatlanul növekednek Afrikában. Nagyjából 200 millió katolikus is él a kontinensen, ez az Egyház teljes lélekszámának körülbelül 20%-t teszi ki, mely százalékos arány is gyorsan növekszik.

Az afrikai keresztények túléltek éhínséget, polgárháborút, szegénységet és dögvészt. Ezek kemény emberek, akiket gyakran összezavar az amerikai és nyugati képlékeny hozzáállás a keresztény igazságokhoz.

Hittel és magabiztossággal evangelizálnak, mert az Evangélium élet. Tudják hogyan éljenek együtt az iszlámmal és más vallásokkal anélkül, hogy megalkuvók lennének saját hitük felé irányuló elkötelezettségükben. Ők nem kérnek bocsánatot hitükért.

Varga Gergő Zoltán

Forrás és kép: IRD’s blog, EEW Buzz

Iratkozzon fel hírlevelünkre!