Keresztény válasz a genderideológiára

A keresztény tanárt felfüggesztették, mert nem volt hajlandó vétkezni Isten ellen, nem ismerte el az LMBTQ-ideológiát. A nyár óta tartó megaláztatások után, novemberben végre megnyerte a szólásszabadság csatáját. Az iskolának vissza kellett helyeznie, a felfüggesztésére vonatkozó utalásokat el kell távolítania az aktájából, és ki kell fizetniük bizonyos ügyvédi költségeit is. A keresztényeket ért támadásokra és a genderideológia káros hatásaira reflektálva az egyházmegye püspöke is felemelte a hangját.

Tanner Cross

Tanner Cross, aki nem akart az LMBTQ-tanok hirdetésével Isten ellen vétkezni – A kép forrása: CNA

Bomlasztó nézetei miatt felfüggesztve

Tanner Cross a Loudoun megyei állami iskolai körzet, Leesburg általános iskolájának testnevelő tanára. A tornatanár 2021. május-i iskolatanács ülésen felszólalt azok ellen az irányelvek ellen, amelyek előírják a tanárok számára, hogy a tanulókra, a biológiai nemüknek megfelelő névmás helyett, az általuk preferált névmásukkal hivatkozzanak.

Cross az ülésen azzal érvelt, hogy a „keresztény hite miatt nem tudja megerősíteni, hogy egy biológiai fiú lehet lány, és fordítva”. Az ilyen névmások használata azzal járna, hogy „hazudik a gyerekeknek” és „vétkezik Isten ellen”

– idézi a Cross álláspontját a Catholic News Agency.

Miután néhány szülő panaszt tett a tanár megjegyzései miatt, az iskolakörzet májusban ideiglenesen felfüggesztette az állítólagos „bomlasztó hatású” nézeteire hivatkozva.

Vallási alapon történő megtorlás

Az Alliance Defending Freedom (ADF) nevű keresztény jogi csoport pert indított Cross nevében, mondván, hogy az iskolakörzet „vallási alapon történő megtorlást” követett el a tanár felfüggesztésével.

„A tanárokat nem szabadna arra kényszeríteni, hogy olyan ideológiákat népszerűsítsenek, amelyek károsak a diákjaikra nézve, és amelyekről úgy vélik, hogy hamisak. Azt pedig semmiképpen sem szabadna, hogy elhallgattassák őket azért, mert nyilvánosan elmondják a véleményüket”

– mondta Tyson Langhofer, az Alliance Defending Freedom vezető jogtanácsosa, november 15-én.

Tanner Cross

Tanner Cross, a Leesburg általános iskola testnevelő tanára beszél egy sajtótájékoztatón, a virginiai Leesburgban, 2021. november 15-én – A kép forrása: Alliance Defending Freedom

Keresztény „elégtétel”

Cross véleménye a nemekkel kapcsolatban „őszintén vallásos meggyőződésén” alapult, állítja a a nyáron benyújtott kereset. 2021 júniusában egy megyei bíróság úgy döntött, hogy Crosst vissza kell helyezni állásába, amíg az ügye folytatódik. Augusztus végén Virginia legfelsőbb bírósága megerősítette az alsóbb fokú bíróság döntését, miszerint nem lett volna szabad felfüggeszteni a tanárt.

Az üggyel kapcsolatos, november 10-i egyezség értelmében az iskolaszék beleegyezett, hogy visszaveszi a keresztény tanárt, továbbá a felfüggesztés minden említését eltávolítja Cross személyi aktájából, végül 20 ezer dollárt fizet neki az ügyvédi költségekre.

A transznemű diákok jogai

Cross ügyétől függetlenül, az iskolatanács 2021 augusztusában elfogadta, a Transznemű, nemi identitással rendelkező diákok jogai című szabályzatot. Az iskolatanács a virginiai törvényhozás egy 2020-ban elfogadott törvényére hivatkozva léptette érvénybe az irányelveket. Ezek előírják, hogy az iskolatanácsoknak meg kell védeniük a transzneműként azonosított diákokat a zaklatásokkal szemben.

Az iskolában jelenleg érvényben lévő irányelvek nemcsak azt írják elő, hogy az iskolai személyzetnek el kell ismernie a transzneműek által preferált névmásokat, hanem azt is, hogy hozzáférést kell biztosítani nekik a nemi identitásuknak megfelelő létesítményekhez és csoportokhoz. Azaz mosdó-, öltözőhasználatot kell biztosítani a számukra, illetve engedélyezni kell nekik, hogy a preferált nemük szerinti sportcsapatokban játszhassanak.

Egyre több keresztény tanár lázad az irányelvek ellen

Tanner Cross tehát megnyerte a szólásszabadsággal kapcsolatos csatáját, de az ADF-nek a Loudoun megyei iskolaszék politikáját megtámadó pere még tovább folytatódik. Augusztusban a bíróság engedélyezte, hogy a keresztény szervezet módosítsa az eredeti keresetét, amely kiegészült néhány tétellel.  Többek között azzal, hogy a testület politikája ellen fellázadt azóta még Monica Gill, a Loudoun megyei középiskola történelemtanára és Kim Wright, a Smart’s Mill középiskola angoltanára is. A módosított anyagokban már az ő nevük is szerepel.

A per folytatódik

„Bár nagyon örülünk, hogy Tanner a mostani egyezség fényében továbbra is szolgálhatja a diákjait, a kerület politikáját támadó, a folyamatban lévő perünkben megfogalmazott aggályok továbbra is fennállnak.

A közalkalmazottakat nem lehet arra kényszeríteni, hogy ellentmondjanak alapvető meggyőződésüknek, csak azért, hogy megtarthassák az állásukat”

– jelentette ki Langhofer, az ADF vezető jogtanácsosa.

Majd hozzátette: „A szólásszabadság és a vallásgyakorlás szabadsága magában foglalja azt a szabadságot, hogy ne kelljen kimondanunk olyan üzeneteket, amelyek ellentétesek az alapvető meggyőződésünkkel. Ezért kérjük a bíróságtól, hogy védje meg ügyfeleink alkotmányos jogait azáltal, hogy azonnal leállítja, ennek a káros iskolai politikának a végrehajtását.”

A módosított kereset szerint az iskolaszéki politika helytelenül arra kötelezné a tanárokat, hogy „egy olyan üzenetet közvetítsenek, amely szerintük hamis”. Azt kellene elfogadniuk és hirdetniük, hogy nem a biológiai valóság határozza meg, hogy kik is vagyunk valójában, hanem a nemi identitás. Hogy a nemünk változhat, így egy nő, aki férfiként azonosítja magát, lehet férfi, és mindez fordítva is igaz.

Michael Burbidge püspök katekézise

Augusztus 12-én Michael Burbidge – a Loudoun megyét is magában foglaló –, Arlington püspöke nyolcoldalas egyházmegyei katekézist adott ki, amelyben kifejtette az egyházmegye álláspontját a genderidológiával kapcsolatban. A püspök az egyházmegyében zajló, egyre többször ismétlődő, transzneműséggel kapcsolatos konfliktusokra szeretett volna keresztény választ adni.

Hisszük, hogy Isten az embert, férfinak és nőnek teremtette

Burbidge szerint a katolikusoknak alapvetően szeretetet kell tanúsítaniuk az önmagukat transzneműként azonosító emberek iránt, de anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, vagy elfogadnák az aktivisták által kínált „leegyszerűsítő” megoldásokat és a nemekről alkotott félrevezető nézeteket olvasható a Catholic News Agency beszámolójában.

A katolikus hívőknek a dokumentum szerint kerülniük kell a transzneműek által preferált névmásokat és kifejezéseket.

„Olyan elnevezések és névmások használata, amelyek ellentmondanak a személy Istentől kapott identitásának, hamis beszédet jelentenek” – hangsúlyozta a püspök.

„Hisszük, hogy Isten az embert, férfinak és nőnek teremtette. Nos, akkor használjuk is az ezekhez tartozó névmásokat. Ha másképp tennénk, az következetlen lenne” – erősítette meg a dokumentumban leírtakat a CNA-nak adott interjúban.

Michael Burbidge

Michael Burbidge, Arlington püspöke, hiszi, hogy Isten az embert, férfinak és nőnek teremtette – A kép forrása: CNA

Félrevezető megoldások transzneműeknek

A püspök a katekézisben kitért a magukat transzneműeknek vallókra is. „Mindannyiunk küzdelme egyedi. De egyikünk sem érezheti magát egyedül, vagy elhagyatottnak a küzdelmeiben (…) Krisztus értünk szenvedett, nem azért, hogy felmentsen minket minden szenvedés alól, hanem hogy velünk legyen e küzdelmek közepette.”

Ezután a püspök a nemi diszfóriával rendelkezőket óva intette az „egyszerű megoldásoktól”, amelyek a név, a névmás vagy a testi megjelenés megváltoztatásával ígérnek enyhülést. „Sokan vannak, akik előttetek már végig járták ezt az utat, csakhogy megbánták” – figyelmeztet Burbidge püspök, a nemi átalakítóműtétekre utalva.

Szerinte a békéhez vezető út nehéz, de járható. A test szeretetéhez, a biológiai nem elfogadásához egy megbízható tanácsadóval, terapeutával, pappal, vagy egy jó baráttal együttműködve juthatnak el az identitásukat keresők.

„Az igazság, ahogyan azt Isten adta nekünk, az egyetlen út a szabadsághoz, a békéhez és az örömhöz, amit keresünk” – írta az arlingtoni püspök.

A genderideológia testi csonkításhoz vezethet

A nemi identitásukat keresők szüleinek külön passzust is szentelt az egyházmegye, az általa kiadott dokumentumban.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a szülőknek ellen kell állniuk a genderideológia szószólói által bemutatott félrevezető megoldásoknak, és meg kell keresniük gyermekeik fájdalmának és boldogtalanságának valódi okait. Ezután a püspöki írás arra figyelmeztet, hogy a szülőknek semmilyen körülmények között nem szabad nemi megerősítő terápiát keresniük és engedniük a gyermekeiknek, mert az gyakran visszafordíthatatlan, testi csonkításhoz vezet.

Burbidge püspök éberséget javasol a káros ideológiákkal szemben

A szülőknek az egyházmegye éberséget javasolt a veszélyes eszmékkel és befolyásokkal szemben. Majd hozzátette, hogy a transznemű ideológia népszerűsítésének és terjesztésének legfőbb színhelyei a közösségi és médiaplatformok.

Burbidge püspök kiemelte azt is, hogy sajnálatos módon a félretájékoztatás erőteljesen jelen van a közoktatási rendszerben.

Az arlingtoni püspök ezután arra kérte azokat a szülőket, akiknek gyermekei állami iskolába járnak, hogy alaposan beszéljék át velük a felvetett kérdésekre vonatkozó konkrét katolikus tanítást. Végezetül pedig hangsúlyozta, hogy a szülőknek fel kell lépniük a hamis és káros ideológiával szemben minden időkben.

Michael Burbidge

Michael Burbidge, a „félretájékoztatás” erőteljesen jelen van a közoktatási rendszerben – A kép forrása: CNA

Elfogadhatatlan a katolikusokat diszkriminálni a hitük miatt

Zárásként egy fontos ellentmondásra hívta fel a figyelmet Burbidge püspök. Úgy fogalmazott, hogy

katolikusként nem elfogadható rosszul bánni valakivel, akinek diszharmonikus érzései vannak, a nemi identitásával kapcsolatban. Ellenben ugyanúgy elfogadhatatlan a katolikusokat elutasítani, vagy diszkriminálni a hitük miatt.

„Krisztus követőiként, katolikusokként hűnek kell lennünk ahhoz, akik vagyunk és ahhoz, amiben hiszünk (…) Néha ez nagyon nehéz lesz. Néha tévesen fognak megbélyegezni, vagy akár diszkriminálni” – emelte ki a püspök. Majd hozzátette, hogy az igazság fenntartásának ára van, amit meg kell fizetni. De katolikusként nem futhatunk el az igazság elől.

Keresztény válasz a genderideológiára

Az egyházmegyei dokumentum felidézte Ferenc pápa 2016-os Amoris laetitia című apostoli buzdítását is, amely hangsúlyozta, hogy a biológiai nem és a társadalmi nem megkülönböztethető, de nem választható szét.

„Egy dolog megérteni az emberi törékenységet vagy az élet bonyolultságát, és más dolog elfogadni olyan ideológiákat, amelyek próbálják szétválasztani a valóság el nem választható két tényezőjét. Ne essünk abba a bűnbe, hogy helyettesíteni akarjuk a Teremtőt” – fogalmazott a pápa.

Burbidge püspök az egyházmegyében zajló, egyre többször előkerülő, a transzneműséggel kapcsolatos kérdésekre és konfliktusokra szeretett volna keresztény választ adni az embereknek. S válaszai, a világ minden pontján élő hívők számára megfontolandók. Nekünk magyaroknak is. Hiszen a genderideológia lassan naponta kopogtat be hozzánk, s a legkülönbözőbb formákban szeretné Magyarországot is meghódítani.

Gerhard Müller bíboros: A nemek közötti különbségtétel az emberiség létezésének abszolút feltétele

Iratkozzon fel hírlevelünkre