Szentek, őrangyalok – Kihez imádkozhatunk járvány idején?

Nagyon fontos a kapcsolódás az égiekkel, akik a koronavírus-járvány idején is segítséget nyújthatnak nekünk. Ocsovai Grácián, a zalaegerszegi ferences templom plébánosa a Katolikus Rádióban beszélt arról, hogy milyen szerepe lehet életünkben szent őrangyalainknak, védőszentjeinknek a jelen helyzetben.

Tegyük meg, amit megtehetünk, és a többit bízzuk Istenre! – a régiek bölcsessége ma is érvényes. De mit is jelent ez valójában? Grácián atya arra emlékeztet: a Szűzanya egyik međugorjei üzenetében hagyta meg, hogy köszönjük meg a Mennyei Atyának, hogy Mária itt van közöttünk, és azt is, hogy Isten meghagyta nekünk a szenteket és a szent őrangyalokat. Ez katolikus hitünk alapja, ezt kell erősíteni!

– Az ember testből és lélekből áll, s ha a testünkre vonatkozó óvintézkedéseket betartjuk, ne feledkezzünk meg a lelkiekről sem! – figyelmeztet a plébános, aki szerint most még személyesebben kell imádkoznunk. Használjuk a rózsafüzért, hívjuk segítségül a Szűzanyát, kérjük a segítő szenteket (Szent Balázst, Szent Miklóst, Szent Sebestyént, Alexandriai Szent Katalint). Ők éppen azért „segítő” szentek, mert a történelem folyamán többször is kinyilvánult, hogy a nagy bajokban tudnak segíteni az embereknek Isten dicsőségére. De imádkozhatunk Szent Antalhoz, Szent Rókushoz vagy Szent Hildegardhoz is! A Jóisten most is gyógyít, nekünk imádkozni kell, és ennek lesz lelki pozitív hatása. Segítségül hívhatjuk szent őrangyalokat is, Rafael például gyógyító és kísérő angyal, csak szólnunk kell hozzájuk – fogalmaz Grácián atya.

***

Nézzük meg részletesen, kik azok a szentek, akiket a jelen helyzetben segítségül hívhatunk!

Szent Balázs

Szent Balázs püspök sok más mellett az orvosok védőszentje, aki a legendák szerint elvonultan, imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva vezette a rábízott közösséget. Több eset is fennmaradt a betegségek gyógyításáról vele kapcsolatban: a legendák szerint egyszer egy kínzó torokfájáson segített, máskor egy fiú segítségére sietett, akinek halszálka akadt a torkán. Ezek alapján a késő középkorban a tizennégy segítőszent közé sorolták, s a Balázs-áldás mindmáig élő liturgikus szokás. 

Ima: Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!

Szent Miklós

Számos legenda kering a püspökről: megmentett matrózokat, lányokat, akiket apjuk el akart adni a nagy szegénység miatt, három ártatlanul megvádolt katonatisztet, egyszer egy gyermektelen házaspáron segített, sőt, három meggyilkolt gyermeket is feltámasztott – ezek alapján Szent Miklóst a tizennégy segítő szent közé sorolják. Számtalan templom, társulat és foglalkozás patrónusa (tanulók, gyermekek, leányok, hajósok, foglyok, pékek, kereskedők, gyógyszerészek, jogászok). 

Így imádkozhatunk hozzá: Irgalmas Istenünk, alázattal kérünk, Szent Miklós püspök közbenjárására engedd, hogy minden veszedelemben oltalmat találjunk nálad, és az üdvösség útján akadálytalanul haladjunk előre!

Szent Sebestyén

Szent Sebestyén vértanút kifejezetten pusztító járványok idején szokták segítségül hívni. Ennek alapja lehet, hogy maga is többször járta meg a szenvedés poklát, hiszen kétszer is kivégezték. A fűzőkészítők, tűkészítők, halottvivők, kefekötők, kertészek, magkereskedők, puskaművesek, tímárok, tűzijátékárusok, vaskereskedők védőszentje, emellett a katonák, íjászok, rendőrök, valamint a Svájci Gárda védőszentje. 

Istenünk, add meg nekünk az erősség lelkét, és taníts minket Szent Sebestyén vértanú ragyogó példájával, hogy inkább kell neked engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Alexandriai Szent Katalin

Jézus jegyesét, a kórházak patrónáját kivégezték, de előtte még utolsó imájában a betegeknek és haldoklóknak is segítséget ígért, s mindazoknak, akik hozzá imádkoznak, ezért bizalommal fordulhatunk hozzá is, aki szintén a tizennégy segítő szent egyike.

Mindenható, örök Isten, te Alexandriai Szent Katalin szüzet, a győzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé. Engedd, hogy az ő közbenjárására a hitben és állhatatosságban megerősödjünk, és az egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Padovai Szent Antal

Antalt már halála után tíz hónappal szentté avatták a sírjánál történt imameghallgatások, gyógyulások és csodák miatt.

Így imádkozhatunk hozzá: Mindenható, örökkévaló Isten, ki Padovai Szent Antalban népednek hathatós közbenjárót adtál, kérünk engedd, hogy az ő segítségével törvényeid szerint éljünk, és mindenben érezzük jóságos oltalmadat!

Szent Rókus

Rókus már életében a pestises betegek gyógyításán munkálkodott, s később maga is megfertőződött a járvánnyal. Számos csodát tett, sokakat gyógyított ki a betegségből, amelynek később ő maga áldozata lett. A kereszt jelével gyógyított, Isten meghallgatta, amit a betegek számára kért.

Szent Hildegárd

Hildegárd már életében gyógyított: kolostorában rengeteg beteg kereste fel, mert messze földön híres volt gondosan ápolt gyógynövénykertje s kenetekből, teákból és gyógycseppekből álló gyógyszertára. Halála után a nép azonnal egyedülálló tisztelettel vette körül: zarándoklatokat szerveztek sírjához, ahol csodás gyógyulások történtek.