Mai napig kihívást jelent a szuverenitás megőrzése

A magyarok mindig megfizették annak árát, amikor elfeledkeztek István király döntéseinek erkölcsi megfontolásairól, arról, hogy első helyen a magyarok vannak; nem mások ellenében, nem Európán kívül, nem gőggel és elfordulással, de önbecsüléssel és kellő eréllyel ahhoz, hogy érdekeiket érvényesítsék – hangsúlyozta augusztus 20-i ünnepi beszédében Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke Palicson.

Az érdekérvényesítéshez a magyaroknak ugyanannyi joguk van, mint bármely más népnek, nem kevesebb és nem több, ugyanis a jog nem kilóra és nem a nemzeteket kitevő emberek számában mér – jelentette ki a VMSZ elnöke. Rámutatott: Szent István király ünnepe a döntés ünnepe, hiszen István királynak úgy kellett a magyar nemzet szempontjából létfontosságú döntést hoznia, hogy nem tudta, helyesen cselekszik-e, és döntésével a magyar nép megmaradását alapozza-e meg.

El kellett döntenie, hogy a Kárpát-medencében hazára talált magyarok miként maradhassanak meg magyarnak, miként lehessen államuk, milyennek kell lennie az államnak ahhoz, hogy Európában, más népek ölelésében és szorításában fennmaradhasson – tette hozzá.

Az államalapító a legfőbb veszélyforrásnak az ország függetlenségének elvesztését, az európai hatalmaktól való függést tartotta. Ezek a veszélyforrások mind a mai napig fennállnak.

A problémák a függetlenséggel, az önállósággal, modern szóval élve a szuverenitással függnek össze, másrészt pedig a néppel, a magyarokkal, akiknek akarniuk és vállalniuk kell a döntést, akiknek kell, hogy jelentsen valamit az, hogy a magyarok megmaradjanak. István ezt a keresztény kultúrkörhöz való tartozásban látta – hangsúlyozta Pásztor István.

Kifejtette: ma a magyarok már ismét közösen hoznak döntéseket. Nem jelent elzártságot a nemzettől az, hogy nem élünk egyazon országban. A döntéseink közösek: vállaljuk és akarjuk, hogy Magyarországot olyan kormány vezesse, amely az országot magyarnak akarja megtartani, függetlennek és kereszténynek.

Felhívta a figyelmet arra, hogy jövőre lesz száz éve annak, hogy a trianoni döntés értelmében a vajdasági magyarok új országban ébredtek, szülőföldjükön és kultúrájukban, nyelvükben és szokásaikban, vallásukban és mentalitásukban kisebbségbe kerülve.

Száz év alatt sohasem hoztunk olyan döntést, amivel a nemzethez tartozásunkat megkérdőjeleztük volna. A legnehezebb időkben sem. Szorító fenyegetettségben sem. Száz év alatt nem csappant magyarságtudatunk. De megcsappant a számunk – jelentette ki. Hozzáfűzte, hogy a népességszám csökkenése minden népet érint, és nem a kormányok vagy a politika döntéseitől függ.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője ünnepi beszédében kiemelte: korunk eseményeit fürkészve mindenki számára világos lehet, hogy a jövőben sincs más feladatunk, mint a Szent István-i úton járni:

erős nemzet, jól szervezett állam, törvényes rend, szuverenitás, és Európa keresztény világának védelme. Hozzátette: a magyarok ezer éve tudják, hogy mi a dolguk és mi a küldetésük. Most, amikor Európát ismét veszély fenyegeti, mikor keresztény kultúránk és értékeink soha nem látott kihívások előtt állnak, megint csak egymásra és szövetségeseinkre számíthatunk.

Hangsúlyozta: olyan szövetségi rendszer alakult ki Közép-Európában, amelyik képes felvenni a versenyt más gazdasági régiókkal, és képes meghatározó politikai álláspontokat érvényre juttatni a kontinens jövőjét illetően.

 A Fidesz frakcióvezetője kitért Szerbia európai uniós csatlakozására is. Aláhúzta, hogy Szerbia csatlakozása az európai közösséghez szintén közös és kiemelt érdek, az EU-n belül ugyanis a határok elmosódottá válnak, segítve a magyar-magyar és magyar-szerb kapcsolatok erősítését. Kiemelte, a magyar kormány meggyőződése, hogy a szerbek és a vajdasági magyarok felvételével Európa több és gazdagabb lesz, hogy a szerbeket, akikkel évszázadokkal ezelőtt közösen küzdöttek a magyarok Európáért, megilleti mindez.

Erős nemzetek, közös értékek, a szuverenitás tiszteletben tartása, és szoros kulturális, politikai és gazdasági kapcsolatok. Ezek segíthetnek túlélni a nehéz időket – mondta Kocsis Máté, majd köszönetet mondott a VMSZ-nek azért, amiért példaértékű munkát folytat, kapcsolatot tart az anyaországgal, de a szerb politikával is.

Forrás: MTI    Fotó: MTI Fotó: Molnár Edvárd (archív)