Szent Korona: Több, mint díszes ötvösmunka

Áder János köztársasági elnök a Szent Koronáról rendezett konferencián kifejtette, hogy a Szent Korona sokkal több, mint egy díszes ötvösmunka. Jogforrás, jelkép, ereklye, nemcsak, de eszme is. Hordozza erősségeinket és gyengeségeinket, tanúja küzdelmeinknek, abroncsa közös sorsunknak, büszkévé tesz, figyelmeztet hivatásunkra, emlékeztet nemzeti együvé tartozásunkra.

A köztársasági elnök hangsúlyozta: a tudomány józan érveit figyelembe véve sem túlzás azt állítani, hogy

a Szent Korona megmaradása valóságos csoda.

Az egyik legszebb közös csodánk, hogy „a dicső és kevésbé dicsőséges időkben is társunk maradt”, és „velünk hordozza a századok minden búját és örömét, minden megpróbáltatását és újrakezdését”. A korona egy térben és időben kiterjedt közösség összetartozásának jelképe, államiságunk szimbóluma, „nemcsak tárgy, de eszme is””, hordozza erősségeinket és gyengeségeinket, tanúja küzdelmeinknek, abroncsa közös sorsunknak, büszkévé tesz, figyelmeztet hivatásunkra, emlékeztet nemzeti együvé tartozásunkra.

Áder János szerint a 21. századi magyar ember főhajtása csak akkor lehet igazán hiteles, ha a tudása is az, „ha nemcsak a korona szent nekünk, de hiteles története is az”. Beszédét azzal zárta:

remélhetőleg múltunk alaposabb ismerete több tudást, bölcsességet ad a jövő nemzedékeknek.

Forrás: MTI