Bese Gergő atya: Ma az isteni irgalmasság vasárnapja van

Ma az isteni irgalmasság vasárnapja van. 2000-től ünnepeljük húsvét második vasárnapján, melyet Szent II. János Pál pápa, az irgalmasság szentéletű hírnöke és Szent Fausztina nővér naplójának és látomásainak legnagyobb hirdetője rendelt el.

Faustina Kowalska nővér szegény tízgyermekes családban látta meg a napvilágot, 1905-ben Lengyelországban. Már hétéves korában megérezte az Úr Jézus hívását. Húsz évesen lépett be az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjába. 13 évet élt látszólag egyszerűen, szakács, kertész és portás munkakörben szolgálva. Életét azonban végigkísérték misztikus élményei, melyek gyóntatóján – Sopocko atyán – kívül, még rendtársai előtt sem voltak ismertek.

A legfontosabb üzenet, amelyet jelenések során maga Krisztus nyilatkoztatott ki a nővér által az emberiségnek, hogy Isten legfőbb tulajdonsága a szeretet és az irgalom.

„Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas szívemre szorítani. (…) Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben….”

Egy elragadtatásában Faustina nővér megpillantotta Krisztust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, másikkal pedig megérintette mellét, melyből egy fehér és egy piros sugár lövellt ki. A fehér a vizet szimbolizálja, ami megtisztítja a lelket, míg a piros a vér; a lélek ereje. Ezt az utasítást kapta Jézustól:

„Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: ’Jézusom, bízom benned!’. Azt kívánom, hogy tiszteljék ezt a képet először a kápolnátokban, aztán az egész világon!”

„Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem, hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei felett, főként pedig halála óráján. Meg fogom védeni, mint saját dicsőségemet.”

Jézus Faustina nővérre bízta az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, amelyben az egész világ számára irgalmat kér az Atyától. Az ima során felajánljuk az Atyának Jézus Krisztus Testét, és Vérét, Lelkét és Istenségét az egész világ bűneinek bocsánatára. Mialatt egyesülünk Jézus áldozatával, arra a szeretetre hivatkozunk, amellyel a Mennyei Atya Fia által megajándékozott minket.

Faustina nővér a látomásokban kapott üzeneteket hat füzetben jegyezte le naplójába – hirdetve az irgalmasság idejét, „amely előkészíti a világot végső eljövetelemre”, ahogy Jézus ígérte.

A sok figyelmeztetés ellenére a világ süket maradt, nem figyeltek oda nővérre és az üzenetekre. Fausztina nővér 1939. október 5-én hunyt el, amikor egy hónapja, hogy kitört a második világháború. Megélte hazájának elfoglalását és kezdetét annak, ami elkerülhető lett volna, ha nem elutasítók az emberek.

Ma, amikor talán ismét egy nagy világégés küszöbén álluk nem maradhatunk némák! 1917-ben Fatimában, az 1930-as években Lengyelországban figyelmeztettek bennünket! Minden alkalommal elbuktunk, most ébernek kell maradnunk. Fel kell vennünk a legnagyobb fegyverünket, a rózsafüzért és harcolnunk kell! Nem szabad pesszimistának, csüggedtnek lenni! Jézus megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig. Ha pedig ő bízik bennünk, nekünk is bíznunk kell benne!

Iratkozzon fel hírlevelünkre