Búcsújáróhelyek a középkori Magyarországon

Fedeles Tamással az ELKH-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport vezetőjével, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárával a középkori búcsújárásokról beszélgettünk. … Bővebben: Búcsújáróhelyek a középkori Magyarországon