Magyarország az oszmánok elleni harcban nem maradt magára

– Az oszmán hadak a 16. század második évtizedében jelentős veszteségeket okoztak a Magyar Királyságnak. Hogyan történt az ország három … Bővebben: Magyarország az oszmánok elleni harcban nem maradt magára